Kronika UŚ

Węgiel Film Festiwal w Katowicach


14 i 15 kwietnia w Katowicach odbywał się Węgiel Film Festiwal – międzynarodowy zjazd szkół filmowych, organizowany przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Tegoroczna, ósma edycja festiwalowych zmagań, miała miejsce w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Ideą festiwalu jest prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych szerszej publiczności, a także wzajemna wymiana doświadczeń twórczych, dyskusja i integracja szkół. Po raz pierwszy Węgiel Film Festiwal odbył się w 2004 r. w Cieszynie. O nagrody rywalizowali wówczas studenci katowickiej i łódzkiej szkoły filmowej. Od 2006 r. Węgiel Film Festiwal odbywa się w Katowicach.

W festiwalowym jury zasiadali dotychczas m.in.: Milenia Fiedler – montażystka, Marcin Koszałka – operator filmowy, scenarzysta, reżyser, Andrzej Ramlau – operator filmowy, Adam Sikora – operator filmowy, Magdalena Dipont – scenograf filmowy. W tym roku w jury zasiedli: Przemysław Kamiński – operator obrazu, absolwent realizacji obrazu na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, Sławomir Pstrong – reżyser i scenarzysta, również absolwent katowickiej „filmówki”, oraz Łukasz Simlat – aktor, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Grand Prix 8. Węgiel Film Festiwalu zdobył dokument Marysina polana w reżyserii Grzegorza Zaricznego z Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Nagrody za najlepsze zdjęcia oraz najlepszą reżyserię powędrowały do twórców filmu Wiosna (reż. Piotr Litwin). Najlepszą animacją okazał się Make down – reż. Maurice Hübner (Filmakademie Baden-Württemberg). Nagroda publiczności trafiła do Mateusza Głowackiego, za komedię Paweł i Ryszard. Jury przyznało także specjalne wyróżnienia filmom: Dom śmierci oraz Ich bin Helmut.

 

Finał XV Konkursu Wiedzy Technicznej
 

15 kwietnia na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Konkursu Wiedzy Technicznej. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 120 uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego i z 2 szkół z województwa małopolskiego (z Olkusza i Oświęcimia). W tym roku laureatem I miejsca został Krzysztof Czernek z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Drugą lokatę zajął Paweł Kubiak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach, zaś trzecią – Piotr Kleszcz z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Konkurs Wiedzy Technicznej to cykliczna impreza, organizowana przez Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Impreza, której początki sięgają 1997 r., ma na celu zainteresowanie młodzieży szeroko rozumianą techniką, promowanie przedmiotów ścisłych wśród młodych ludzi oraz zachęcanie do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.


Game Day 2011Od 15 do 16 kwietnia na dwóch sosnowieckich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego odbywała się druga edycja konferencji poświęconej tworzeniu gier komputerowych Game Day 2011. Wykłady i prezentacje miały miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi, natomiast warsztaty i konkursy – na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenie skierowane było do szerokiego grona odbiorców: firm i osób związanych z branżą gier, twórców niezależnych, studentów oraz uczniów.

Rynek gier to nie tylko nowoczesny przemysł, to także wiedza i wykształcenie. Dlatego celem Game Day jest ukazanie procesu tworzenia gier z dwóch perspektyw: jako dziedziny wiedzy i gałęzi biznesu. Jak podkreślają organizatorzy – Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Śląskiego – jest to także szansa na powstanie nowych pomysłów, idei, wymianę wiedzy i doświadczenia oraz tworzenie nowych zespołów projektowych. Opiekę naukową nad Game Day sprawuje prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Urszula Boryczka. Partnerami w tym przedsięwzięciu są Uniwersytet Śląski oraz firma Microsoft. Aktualnie jest to największe w Polsce wydarzenie poświęcone produkcji gier, skupia wokół siebie: biznes, naukę, media oraz odbiorców.


Che Guevara – zbrodniarz czy bohater?


19 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Che Guevara – zbrodniarz czy bohater?”. Gościem specjalnym konferencji był Jose Torres – kubański muzyk, perkusista oraz autor książki Salsa na wolności. Przed wykładem odbyła się projekcja filmu Anatomia mitu. Organizatorem spotkania było Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego.


CXXI uroczysta promocja doktorska


19 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się CXXI uroczysta promocja doktorska. W uroczystości wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk i doktora nauk udział wzięli: promowani, ich rodziny, przyjaciele i znajomi. Wśród przystępujących do promocji znalazły się osoby z Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Filologicznego oraz Matematyki, Fizyki i Chemii; łącznie: 4 doktorów habilitowanych i 28 doktorów. Dotychczas stopień naukowy doktora uzyskało na Uniwersytecie Śląskim 3747 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego – 563 osoby.


Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem


20 kwietnia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w Sosnowcu odbyło się spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem. Była to pierwsza prelekcja z cyklu „Bliżej Rosji”. Spotkanie poprowadziły: dr Beata Pawletko i Magdalena Biernat. Jacek Hugo-Bader jest reporterem związanym z „Gazetą Wyborczą”, autorem książek: W rajskiej dolinie wśród zielska i Biała gorączka. Specjalizuje się w reportażach z Rosji. Organizatorami spotkania byli: Koło Naukowe Rusycystów oraz dyrekcja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ.


Konkurs Indeksów na Wydziale Filologicznym


28 kwietnia w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się pierwsza edycja Konkursu Indeksów. Wyróżnienia otrzymali studenci, którzy w roku akademickim 2009/2010 uzyskali najwyższe średnie ocen. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli: pracownicy Wydziału Filologicznego UŚ i Samorząd Studencki. Patronatem honorowym Konkurs objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki.


Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich


28 kwietnia w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). W wydarzeniu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W programie posiedzenia znalazły się m.in.: przemówienie marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza oraz przedstawienie przez prezydenta Katowic Piotra Uszoka informacji na temat Międzynarodowego Centrum Kongresowego i innych inwestycji budowlanych w Katowicach.


Kongres Języka Polskiego


Od 4 do 6 maja w Katowicach odbywał się Kongres Języka Polskiego. Było to inauguracyjne spotkanie znawców i miłośników języka polskiego, odbywające się w ramach projektu „Języki narodowe w zjednoczonej Europie”. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była śp. Krystyna Bochenek. Obrady plenarne rozpoczęły się 4 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystym otwarciu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. 5 i 6 maja obrady w sekcjach odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu Języka Polskiego był prof. zw. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej. Członkami Komitetu byli: Piotr Żuchowski – sekretarz stanu MKiDN, Adam Matusiewicz – marszałek województwa śląskiego, Piotr Uszok – prezydent Katowic, prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor – pracownik Instytutu Języka Polskiego UŚ, dyrektor Szkoły Języka iKultury Polskiej UŚ, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – reprezentant Rady Programowej. Natomiast w Komitecie Honorowym Kongresu zasiedli: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP, prof. dr hab. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego, Katarzyna Hall – minister edukacji narodowej, Bogdan Zdrojewski – minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – prezes PAN i Andrzej Wajda.

Uczestnicy Kongresu dyskutowali o polszczyźnie w różnych przestrzeniach komunikacyjnych. Podjęli zagadnienia związane m.in. z językiem nowych mediów, językiem urzędowym, kościelnym, naukowym; debatowali o polszczyźnie w szkole, polityce i sztuce.

Na zakończenie obrad Kongresu Języka Polskiego, 6 maja w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zostały wręczone tytuły Ambasadora Polszczyzny 2011. Organizatorami wydarzenia byli: Rada Języka Polskiego PAN oraz Fundacja im. Krystyny Bochenek.


IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Literatura polska w świecie”


Od 5 do 7 maja na Wydziale Filologicznym UŚ odbywała się IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tegorocznego spotkania było zagadnienie światowości literatury polskiej. Światowość jest fenomenem, który można opisywać z trzech perspektyw: jako osobliwość w zagranicznej recepcji literatury polskiej, jako uczestnictwo rodzimego pisarstwa w literaturze światowej i jej segmentach oraz jako sytuację tworzenia literatury poza krajem. W programie konferencji znalazło się ponad 50 wystąpień polonistów z kraju oraz z zagranicy (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Organizatorzy wydarzenia: Pracownia Badań nad Językiem Polskim Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ.
 

Juwenalia Zagłębiowskie 2011
 


Tegoroczne Juwenalia Zagłębiowskie rozpoczęły się 9 maja. Organizatorami pięciodniowej imprezy byli przedstawiciele czterech szkół wyższych: Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły „Humanitas”, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Juwenalia to największe studenckie święto, wydarzenie organizowane przez studentów dla studentów. 12 maja na osiedlu akademickim UŚ w Sosnowcu odbyło się uroczyste przekazanie studentom kluczy do bram miasta. W wydarzeniu udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Wśród licznych atrakcji znalazły się: koncerty plenerowe i klubowe, turnieje sportowe: międzyuczelniane zawody piłki nożnej, turniej bilardowy oraz Wielki Turniej Bowlingowy, studenckie grillowanie pod nazwą Studencka Wyżera, gra miejska „Kiedyś cię znajdę” oraz cykl bezpłatnych projekcji filmowych w ramach Ambitnego Kina Studyjnego w Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży „Kana”.


Juwenalia w Rybniku


13 maja w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku rozpoczęły się Juwenalia 2011. Impreza trwała trzy dni, a w jej programie znalazły się: Akademicki Dzień Sportu, korowód studentów oraz akademicki koncert plenerowy z okazji 10-lecia istnienia Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Organizatorami wydarzenia byli: Rada Samorządu Studenckiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, Samorząd Studencki Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, Samorząd Studencki Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.