Projekt „Przez Naukę do Biznesu"

Transfer innowacji

Innowacyjność gospodarki jest jednym z głównych mierników siły ekonomicznej państwa. W rankingach innowacyjności Polska wypada bardzo słabo. W 2008 roku zajmowała 23. miejsce w Europie. W tegorocznym rankingu innowacyjności Komisja Europejska zaliczyła Polskę do liczącej 10 krajów UE grupy „umiarkowanych innowatorów”. Dowodzi to istnienia znacznego dystansu, dzielącego Polskę od plasujących się w czołówce krajów: Szwecji, Danii, Finlandii i Niemiec. Jednym z 25 elementów, składających się na unijny wskaźnik innowacji, jest powiązanie nauki z biznesem. W ogólnym rankingu Polska jest szósta od końca. W większości dziedzin nasz kraj zbyt wolno nadrabia zaległości, by wejść do grupy „doganiającej liderów”, do której zaliczane są kraje osiągające wyniki zbliżone do unijnej średniej.

Wśród polskich uczelni wciąż problemem jest brak praktycznego przełożenia rezultatów badań naukowych, tak potrzebnych gospodarce, jak i państwu. Dlatego pomoc w transferze innowacji i myśli technicznej z ośrodków badawczych do sfery produkcji jest konieczna. W krajach wysoko rozwiniętych odbywa się to z udziałem specjalnie tworzonych struktur – technopoli lub technoparków.

Widząc konieczność zwiększenia skali komercjalizacji wyników prac B+R, również poprzez tworzenie spółek typu spin-off, powstała wspólna inicjatywa Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach realizacji projektu pod nazwą „Przez Naukę do Biznesu”.

Głównym celem projektu jest poszerzenie menedżerskiej wiedzy kadry naukowej z terenu województwa śląskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin-off oraz nabycia umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.

W ramach projektu przewidziano szereg różnorodnych działań: szkolenia, warsztaty, doradztwo, opracowanie podręcznika, stworzenie wirtualnego spin inkubatora, organizacja konferencji. Obecnie realizowane jest indywidualne doradztwo z zakresu projektowania i rozwoju spółek typu spin-off, form komercjalizacji wiedzy, finansowania projektów zakładających współpracę środowiska naukowego i gospodarczego, ochrony własności intelektualnej. Doradztwo prowadzone jest w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15). Uruchomiono także Wirtualny Spin Inkubator – platformę, na której dostępne są szkolenia prowadzone w formie e-learningowej. Szkolenia skierowane są głównie do pracowników naukowych, ale mogą z nich skorzystać także studenci i doktoranci. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: modele zakładania firm spin-off, ochronę własności intelektualnej, planowanie i kontrolę biznesu, fundusze Unii Europejskiej, możliwości pozyskania dofinansowania, techniki skutecznej współpracy z otoczeniem, 7. Program Ramowy Badań, e-biznes i reklamę w internecie, komunikację i negocjacje. Aby uzyskać dostęp do platformy, należy zarejestrować się na stronie www.przeznaukedobiznesu.pl.

W celu przekazania kadrze naukowej praktycznej wiedzy menedżerskiej z zakresu konstruowania modeli biznesowych firm wyłaniających się z uniwersytetów, wydano publikację Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, którą można pobrać ze strony internetowej projektu www.przeznaukedobiznesu.pl.

Projekt zakończy konferencja naukowa pod tytułem „Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim”, która odbędzie się w pierwszej połowie października.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektu: tel. (32) 781 49 94, e-mail: spin-inkubator@rig.katowice.pl. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony www.przeznaukedobiznesu.pl.

Autorzy: Dariusz Laska