Uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconego rzetelności płatniczej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

Prawo czy dobry obyczaj?

Zadłużenie Polaków wynosi 97 mld złotych, a liczba osób zadłużonych przekracza 2 miliony. Taką sytuację polskich płatników przedstawia Kompleksowy Raport o Długach. Na temat rzetelności płatniczej dyskutowano 12 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W rolę prowadzącego debatę pt. „Rzetelność płatnicza: prawo czy dobry obyczaj?” wcielił się Tadeusz Mosz – dziennikarz, publicysta ekonomiczny, znany przede wszystkim jako prowadzący magazyn ekonomiczny „Plus Minus”. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów, szczegółowo przedstawiając sytuację zadłużenia Polski. Zaznaczył, że sporą część długu stanowią zaległości wobec fiskusa konkretnie – nieuregulowane cła i podatki. Jako przyczynę takiej sytuacji Łącki podaje zbyt małe oddziaływanie na przedsiębiorcę, a egzekwowanie zaległych płatności utrudnia fakt, iż duży procent zadłużonych to przedsiębiorstwa publiczne.

Niedopełnianie zobowiązań powoduje zatory płatnicze i, w dalszej perspektywie, coraz gorsze funkcjonowanie gospodarki – każde kolejne zadłużenie wywołuje „efekt domina” w gospodarce. Sposobem na poprawę sytuacji ma być regularne aktualizowanie rejestru dłużników. Zarówno Adam Łącki, jak i Andrzej Roter starali się przekonać zgromadzonych, że korzystanie z Biura Informacji Gospodarczej jest działaniem dla dobra kraju oraz własnego. Tadeusz Mosz zauważył, że w Polsce procedury związane zezgłaszaniem dłużników wciąż traktowane są jako donosicielstwo i tylko 7 proc. respondentów wysyła upomnienie do zapłaty.

Dobra reputacja firmy jest w Polsce wartością niedocenianą. Właśnie dlatego, żeby ten powszechny pogląd zmienić, w 2008 roku powstał program „Rzetelna Firma”. Zadaniem projektu jest promowanie rzetelności i etyki płatniczej. Waldemar Sokołowski, reprezentujący „Rzetelną Firmę”, zachęcał do wzięcia udziału w programie oraz do korzystania z BIG. Dzięki takim działaniom możemy nie tylko uniknąć powiększania się zadłużenia Polski, ale i zmniejszyć je, a więc – przyczynić się do uzdrowienia polskiej gospodarki.

Autorzy: Joanna Dawidowska
Fotografie: Joanna Dawidowska