Ukoronowanie 100-letniej działalności Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" w Cieszynie

Złoty i srebrny puchar Piotra Wielkiego

Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" w Cieszynie pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek, na podstawie przedłożonego dorobku artystycznego, nagrań CD i DVD został zakwalifikowany do udziału w II World Choir Festival Grand Prix St. Petersburg 2008.

Chór Uniwersytetu Śląskiego 'Harmonia' na II World Choir Festival Grand Prix St. Petersburg Russia 2008
Chór Uniwersytetu Śląskiego 'Harmonia' na II World Choir
Festival Grand Prix St. Petersburg Russia 2008

Radość nasza - dyrygentki, chórzystów oraz dyrekcji Instytutu Muzyki była wręcz nieogarniona. Tym większa, iż udział w konkursie w Sankt Petersburgu miał stać się ukoronowaniem 100-letniej działalności Towarzystwa Śpiewaczego "Harmonia" w Cieszynie, jubileuszu przypadającego w 2008 roku.

Po tegorocznym tournee koncertowym chóru w Szwajcarii, Czechach, Holandii przyszedł czas na St. Petersburg - miejsce nieodzowne dla zrozumienia dziejów, kultury, charakteru Rosji. Przygotowywaliśmy się do konkursu bardzo skrupulatnie pod względem artystycznym i ... organizacyjnym. Kilkakrotne wizyty w Konsulacie Federacji Rosyjskiej, dziesiątki wymaganych dokumentów w celu uzyskania wiz były wstępem do zmierzenia się z jakże różną od naszej, zapomnianą już orientacją polityczną.

Przebywaliśmy w St. Petersburgu od 18 do 22 czerwca. Organizatorzy festiwalu, chyba w celu zrekompensowania nam fatalnych warunków bytowych, zapewnili maksimum atrakcji turystycznych. Z przewodnikiem mówiącym po polsku zwiedziliśmy większość ważniejszych miejsc związanych z historią Rosji - Peterhov - Pałac Cara Piotra I, Krążownik "Aurora", Cerkiew Zmartwychwstania...

Festiwal został zorganizowany w czasie najpiękniejszym dla tej strefy klimatycznej - podczas białych nocy i odbywającego się końcem czerwca święta młodzieży i radości - Święta Różowego Żagla, podczas którego miasto zostaje oddane w ręce młodych ludzi.

W konkursie wzięło udział 14 chórów, m.in. z Islandii, USA, Portugalii, Singapuru. Łącznie śpiewało 529 chórzystów. "Harmonia" miała zaszczyt wystąpić podczas "Festival Opening Concert" dla mieszkańców St. Petersburga w kościele katolickim św. Katarzyny, znajdującym się na Nevskim Prospekcie, głównej ulicy miasta, przy której mieszczą się kościoły siedmiu wyznań - od katolickich po muzułmańskie.

20 czerwca, wraz z wszystkimi chórami biorącymi udział w konkursie, "Harmonia" wystąpiła podczas "Festival Concert Marathon" w State Capella of M.I. Glinka, sali która specjalnie została stworzona do wykonywania muzyki chóralnej. Poznaliśmy swoich konkurentów. Najbardziej zachwycił nas (i obawialiśmy się go) chór z Singapuru - śpiewał fenomenalnie.

21 czerwca "Harmonia" wystąpiła w przesłuchaniach konkursowych. Zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w dwóch kategoriach: chórów mieszanych i folklor a'cappella.

I... zdobyliśmy: The Golden cup of Peter the Great (Złoty Puchar Piotra Wielkiego w kategorii "folklor a'cappella") oraz The Silver cup of Peter the Great (Srebrny Puchar Piotra Wielkiego w kategorii chórów mieszanych).