Wizyta gości z Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Sempre di piu

Od 28 września do 1 października Uniwersytet Śląski podejmował prof. Lidę Viganoni, rektora Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" oraz dr. Umberto Cinque, pełniącego funkcję kanclerza tej uczelni.

LLP/Erasmus

Osobliwa natura Neapolu pozwala przypuszczać, że fundamenty obecnej współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" położyli pierwsi nieliczni studenci, którzy korzystając z możliwości, jakie otwierał przed nimi program Socrates/Erasmus, postanowili odbyć część swoich studiów w uczelni partnerskiej leżącej u stóp Wezuwiusza. Choć może geneza współpracy nie do końca odpowiada prawdzie, nie ulega wątpliwości, że program LLP/Erasmus, koordynowany przez mgr. Jarosława Gąsiora, stanowi obecnie jeden z trzech zdefiniowanych obszarów współpracy między uczelniami. W ciągu ostatnich ośmiu lat wyjeżdżało niewielu studentów. Jeśli jednak uda się wprowadzić w życie plany, dotyczące wymiany studentów i pracowników pomiędzy naszymi uczelniami, dyskutowane podczas zeszłorocznych Dni Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" w naszym uniwersytecie, nie tylko studenci filologii włoskiej, polskiej czy kulturoznawstwa będą mieli możliwość odbycia części swych studiów w tej uczelni partnerskiej.

Genius loci

Prace prowadzone w ramach projektu Genius loci, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, przyniosły już plony w postaci dwóch wspólnych tytułów: Genius loci. Napoli, un fenomeno della cultura, storia e natura nel mondo (Neapol 2006) oraz Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol (Katowice 2007). Publikacje te, będące zbiorem esejów polskich i włoskich autorów, stanowić miały - jak w słowie wstępnym zaznaczyli prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek i prof. dr hab. Aleksander Wilkoń - rekonesans, ale również zapowiedź dalszych prac nad tematyką genius loci.

Obecnie tłumaczone są teksty prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka, prof. dr. hab. Adama Dziadka oraz dr. Zbigniewa Kadłubka, które znajdą się w drugiej książce, poświęconej problematyce genius loci. Co istotne, nowa pozycja będzie trójjęzyczna. Prócz języków partnerów znajdą się w niej również tłumaczenia angielskie.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym pod szyldem genius loci jest organizowana jesienią tego roku w Neapolu konferencja. Prof. dr hab. Aleksander Wilkoń, koordynator współpracy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego, ogłosił już, że weźmie w niej udział 10 referentów z Polski, w tym ośmiu z Uniwersytetu Śląskiego i po jednym z dwóch ośrodków akademickich - Warszawy i Krakowa. Planuje się również zaproszenie gości z Czech, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii.

Wszystko wskazuje na to, że na polu wspólnych przedsięwzięć znajdzie się również miejsce na problematykę tożsamości i wielojęzyczności. Takie kwestie, jak tożsamość miejsca, tożsamość człowieka, a także ochrona języków mniejszości, języków niszowych mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w kolejnych tekstach, a nie wykluczone również, że pozwolą na "powołanie" nowego projektu.

Obszar badawczy genius loci nie tylko pozwala, ale również zachęca do rozszerzenia współpracy na inne, uniwersyteckie miasta Europy. Zresztą obie uczelnie partnerskie doskonale zdają sobie sprawę z potencjału, jaki tkwi we wspólnych pracach. Zgodnym głosem przemówiły w tej kwestii prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą UŚ, prof. Lida Viganoni, rektor Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" oraz wszyscy uczestnicy tzw. spotkań roboczych, które stanowiły znaczący punkt w programie wizyty gości z Neapolu.

E-learning

13 października w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu e-learning, który koordynują dr Joanna Janusz i dr Aneta Chmiel z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Na kurs mogli zapisać się studenci nie-filologicznych kierunków naszej uczelni, którzy wyrazili chęć nauki języka włoskiego. Wstępnie skorzystało z tego 60 studentów. Ilu z nich będzie regularnie uczęszczać i poznawać tajniki języka włoskiego? Czas pokaże. Tych, którym brak wewnętrznej dyscypliny, z pewnością mobilizować będzie fakt, że na najbardziej pracowitych czeka nagroda - wycieczka na, jedyną w swoim rodzaju, wyspę Procida.

Oficjalna inauguracja kursu miała miejsce 20 października w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych. W tym dniu zaplanowano wideokonferencję z udziałem prof. Anny De Meo z Centro Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi. W wydarzeniu wzięły udział również polskie koordynatorki kursu i - przede wszystkim - studenci. Nad prawidłową realizacją czuwa prof. dr hab. Halina Widła, pełnomocnik rektora ds. nauczania na odległość.

Warto dodać, że prowadzone są również rozmowy na temat możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie nauczania na odległość o problematykę wywodzącą się z dziedziny nauk społecznych. Osobą koordynującą współpracę w tym obszarze jest dr Małgorzata Lorencka z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" może się poszczycić aż 10 kursami prowadzonymi metodą e-learning. Wśród nich znajdują się m.in. takie dziedziny, jak prawo i geografia. Doświadczenie neapolitańczyków oraz sukcesy na własnym polu pozwalają wierzyć w powodzenie tego przedsięwzięcia.

Przyszłość

Działań podejmowanych w ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" ciągle przybywa. Prowadzone dotychczas prace krystalizują się i wyraźnie widać ich efekty. Rodzą się także nowe pomysły. Oczyma wyobraźni można zobaczyć, jak wspólne przedsięwzięcia rozrastają się do rozmiarów projektu typu Network; jak prowadzone wspólnie prace umożliwią aplikowanie o fundusze unijne. Życzmy sobie, żeby rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia.