Pan Cogito w bibliotece

9 października w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa, w której udział wzięli wybitni znawcy poezji Zbigniewa Herberta.

Z okazji dziesiątej rocznicy śmierci autora Epilogu burzy rok 2008 ogłoszony został Rokiem Herberta. W jego obchody włączył się również Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, współorganizując 9 października wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, konferencję naukową pod hasłem "Czytając Herberta". O udział w sesji poproszono najlepszych znawców poezji autora Napisu, zaś na widowni zasiedli przedstawiciele kilku pokoleń wielbicieli talentu poety.

Jako pierwszy wystąpił dyrektor artystyczny organizowanego od 2004 roku Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Z. Herberta, Józef Maria Ruszar. Z zapałem opowiedział on o "śledztwie" w sprawie nagrobka Curatii Dionisii, czynił to na marginesie wiersza Herberta poświęconego owemu nagrobkowi. Następnie dr Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego - autorka znakomitej książki zatytułowanej Pomiędzy końcem a apokalipsą..., poruszającej kwestie związane z wyobraźnią poetycką Herberta - wygłosiła tekst o ukrytych rytmach tej poezji. Z kolei prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, snuł refleksje na temat zajmujących się poezją autora Pana Cogito krytyków. Mówił m.in. o Kazimierzu Wyce czy Stanisławie Barańczaku, autorze Uciekiniera z utopii - kanonicznej rozprawy o Herbercie. Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec przedstawił różne koncepcje odpowiedzi na pytanie: kim jest adresat Przesłania Pana Cogito - jednego z najbardziej znanych wierszy Herberta. Natomiast prof. UJ dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel mówiła o pięknie i grozie, które zawsze w poezji autora Barbarzyńcy w ogrodzie występują razem. Spotkanie zakończyło wystąpienie prowadzącej konferencję dr hab. Danuty Opackiej-Walasek, autorki znakomitej książki Czytając Herberta, która mówiła o przepięknym wierszu Tkanina, zamieszczonym w ostatnim tomiku, Epilog burzy z roku 1998.

Konferencja pozwoliła spojrzeć słuchaczom na poezję Zbigniewa Herberta z różnych punktów widzenia. Znakomici literaturoznawcy przybliżyli rozmaite aspekty twórczości autora Rovigo, którego do tej pory młodzi ludzie, jakich na sali było najwięcej, znali jedynie ze szkolnych podręczników.

Podczas przerwy, w holu biblioteki, uczestnicy sesji mogli podziwiać wystawę pt. "Przesłanie Pana Cogito", którą oglądać można do 15 listopada br. Uczestnikom konferencji wręczono upamiętniające Rok Herbertowski monety.