Gala z okazji 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego

Gala z okazji 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Teresa Wilkoń, prof. dr hab. Aleksander
Wilkoń, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prorektor
ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab.
Stanisław Kucharski i prezes Zarządu Fundacji
Uniwersytetu Śląskiego dr Zbigniew Widera
Dr hab. Teresa Wilkoń, prof. dr hab. Aleksander
Wilkoń, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prorektor
ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
i prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Śląskiego dr Zbigniew Widera

Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy
z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
z mężem
Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy
z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik z mężem

Prezydent Katowic
Piotr Uszok
z małżonką
Prezydent Katowic Piotr Uszok z małżonką

Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
z małżonką
Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z małżonką

Gala z okazji 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora