Niezwykły człowiek, niezwykły pontyfikat

Pontyfikat nadziei

16 października 1978 roku w życiu każdego Polaka pozostanie datą niezwykle ważną. Z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego zorganizował sympozjum pt. "Jan Paweł II - Pasterz i Pielgrzym".

 

Konferencję otworzył Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki
Konferencję otworzył Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego
abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki

 

Metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń, otwierając spotkanie przypomniał jak niezwykłym człowiekiem, niezwykłym papieżem był Jan Paweł II, a także Jego pontyfikat stał się pod każdym względem wyjątkowy, w każdym calu przemienił oblicze Kościoła. Na temat starań Jana Pawła II o wprowadzenie zasad wypracowanych na Soborze Watykańskim II mówił ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego, specjalista z zakresu teologii ekumenicznej. Skupił uwagę na jednym z najważniejszych przesłań Soboru - czyli otwarciu kościoła katolickiego na ekumenizm. Wyjaśnił na czym polega dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan w kraju, w którym ponad dziewięćdziesiąt procent mieszkańców deklaruje wyznanie katolickie, ekumenizm zdaje się więc być tu paradoksem. A jednak pontyfikat Jana Pawła II to pontyfikat ekumenicznej otwartości i nadziei. Ponieważ papież Polak był nieskrępowany strukturalnymi odniesieniami ekumenicznymi, mógł w nowy sposób włączyć Kościół katolicki w ten ogromnie skomplikowany i długotrwały proces porozumienia miedzy różnymi wyznaniami. Jan Paweł II nie tylko swoim życiem nadał nowego ekumenicznego dynamizmu Kościołowi, ale ta dynamiczna jedność chrześcijan została spotęgowana także Jego śmiercią. W tym czasie nie było ani prawosławnych, ani katolików, luteran, reformowalnych... wszyscy jednoczyli się w tym samym momencie i w tym samym bólu.

Ks. dr hab. Józef Kozyra mówiąc o spotkaniu Jana Pawła II z Ziemią Świętą, skupił swoją uwagę na szacunku i głębokim przeżywaniu przez papieża momentu stąpania po najważniejszym dla każdego katolika miejscu.

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz przypomniał pielgrzymki Jana Pawła II do ziemi śląskiej i przesłania, które tutaj głosił, dokonał również próby interpretacji tez i nauk papieża. Szukając natomiast przesłania przewodniego, postawił tezę, że papież kierował swoje nauki do ludzi ziemi pracy i modlitwy, ale zarazem były to przesłania uniwersalne do wszystkich Polaków, Europejczyków, do całego świata. Ślązacy, zdaniem Jana Pawła II, to ludzie, których zasadniczymi orientacjami są: ochrona podstawowych wartości, zachowanie religii, kontynuacja dziedzictwa kulturowego, ewangelia pracy, sprawiedliwość społeczna. Przypomniał, że Jan Paweł II nazwał Śląsk "ziemią wielkiej pracy i wielkiej modlitwy".

O współczesnych więziach pątniczych z Jasną Górą mówił o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński, a geografię pielgrzymek Jana Pawła II przedstawił prof. dr hab. Antoni Jackowski. Ksiądz prof. dr hab. Józef Swastek mówił natomiast o Janie Pawle II, jako czcicielu Matki Bożej Fatimskiej.


Fotografie: Grzegorz Strzelczyk