Kronika Uniwersytecka - Listopad 2008

DOTACJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA CEBI

Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował o wsparciu budowy Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (CEBI) kwotą 20 mln zł z samorządowego budżetu. Uzupełni ona m.in. zadeklarowaną już przez ministerstwo dotacje 64 mln zł - wykorzystującą środki unijne - oraz 4 mln zł na prowadzenie tzw. kierunków zamawianych.

GALA Z OKAZJI 40-LECIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

4 października w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala z okazji 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego, zorganizowana przez władze uczelni i Fundację Uniwersytetu Śląskiego Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju.

MECZ SENAT RP KONTRA SENATY UCZELNI WYŻSZYCH

4 października widzowie zgromadzeni na stadionie Górnika Zabrze byli świadkami niecodziennego meczu pomiędzy reprezentacją, składającą się z przedstawicieli senatów uczelni wyższych, a drużyną wystawioną przez Senat RP. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny był Budzik Fundacji Akogo? Rolę kapitana drużyny uczelnianej pełnił prof. dr hab. Maciej Sablik, zaś zawodników do boju zagrzewali Krzysztof Cugowski i zespół De Mono. Mecz zakończył się remisem 1:1. Całość dochodu z imprezy została przekazana na fundację Akogo?, prowadzoną przez Ewę Błaszczyk.

SUKCESY FILMOWCÓW WRITV NA FESTIWALU W GDYNI

Wśród laureatów 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znaleźli się pracownicy i absolwenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Nagrodę "Złote Lwy" dla najlepszego filmu otrzymała "Mała Moskwa", w reżyserii Waldemara Krzystka, absolwenta WRiTV. Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za twórcze przedstawienie współczesności jury przyznało Piotrowi Łazarkiewiczowi, zmarłemu niedawno absolwentowi wydziału, za film "0_1_0". Wśród laureatów nagród indywidualnych znaleźli się: Michał Rosa za scenariusz do filmu "Rysa" i Maciej Pieprzyca w kategorii debiut reżyserski, za film "Drzazgi". Nagrodę Radia Gdańsk Złoty Klakier za najdłużej oklaskiwany film konkursowy otrzymał film "Senność", w reżyserii Magdaleny Piekorz.

POWSTAJE FUNDUSZ PATENTOWY

Uniwersytet Śląski jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie utworzenia Funduszu Patentowego, którego celem jest podniesienie efektywności komercjalizacji wynalazków, powstających w ośrodkach naukowych. List podpisały również Politechnika Śląska w Gliwicach i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Współpraca tych ośrodków będzie dotyczyła stymulowania i koordynowania działań, związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

NAGRODY MNISW DLA PROFESORÓW UŚ

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała nagrodę indywidualną I stopnia rektorowi prof. zw. dr. hab. Januszowi Janeczkowi i nagrodę indywidualną II stopnia prof. dr. hab. Dariuszowi Rottowi. Są to wyróżnienia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2007/2008. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

MIĘDZYUCZELNIANA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

12 października w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczysta międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego dla śląskich uczelni. Zgodnie z tradycją podczas uroczystości wręczona została nagroda "Lux ex Silesia", przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla dziedzictwa naukowego i duchowego regionu śląskiego. W tym roku jej laureatem został profesor Wilibald Winkler.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO OTRZYMA ZNACZĄCE DOFINANSOWANIE

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzyma 1 750 567,89 zł na zapewnienie szerokiego dostępu internetowego do uniwersyteckich zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wniosek Biblioteki "Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID" znalazł się wśród wybranych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych". Oprócz umożliwienia szerokiego, publicznego i bezpłatnego dostępu do literatury naukowej, fachowej i pięknej, realizacja projektu pozwoli rozwiązać wiele problemów, takich jak np. brak specjalistycznego oprogramowania, ułatwiającego odczytywanie cyfrowego zbioru czy możliwości udostępniania kolekcji cennych książek i zbiorów specjalnych. Dofinansowanie pozwoli także na zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania (serwerów posiadających odpowiednią moc obliczeniową oraz systemów pamięci masowych z dużym obszarem pamięci). "RID", wraz z realizowanym już projektem "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka", jest częścią planu stworzenia nowoczesnej biblioteki, jako instytucji otwartej, powszechnie dostępnej, funkcjonalnej, spełniającej potrzeby studentów, naukowców i mieszkańców regionu.

NAGRODA DLA TOMASZA KIPKI ZA PLAKAT NA TRIENNALE EKOPLAGAT 2008

Laureatem głównej nagrody 11. Międzynarodowego Triennale Plakatu Ekologicznego EKOPLAGAT 2008 na Słowacji został dr Tomasz Kipka, pracownik Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzone zostały plakaty: "Europejski tydzień zrównoważonego transportu", zaprojektowany dla miasta Radzionków, oraz "Szczęśliwych urodzin", dotyczący poszanowania wody. Triennale EKOPLAGAT jest imprezą międzynarodową. Wystawa wszystkich zakwalifikowanych i nagrodzonych prac w Muzeum Sztuki w Zilinie na Słowacji potrwa do 16 listopada.

PROFESOR TADEUSZ NIEDŹWIEDŹ CZŁONKIEM POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź z Wydziału Nauk o Ziemi został wybrany na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. W PAU pracuje 25 komi¬sji przedmiotowych, w których skupia si ę działalność naukowa Akademii, a także komisje międzywydziałowe. Członkowie czynni oraz członkowie korespondencyjni stanowią Walne Zgromadzenie, będące naczelną władzą PAU.

DOKTORANCI UŚ W ELITARNYM PROGRAMIE AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Dwoje doktorantów Uniwersytetu Śląskiego: Agnieszka Turska-Kawa z Wydziału Nauk Społecznych i Paweł Tomczok z Wydziału Filologicznego znalazło się (w drodze konkursu) w elitarnym gronie uczestników pierwszej edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii "Artes Liberales". Program rozpoczął działalność w roku akademickim 2008/2009.

Członkinią Zespołu Koordynującego MPISD została prof. dr hab. Zofia Ratajczak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Zaproszenia do udziału w pracach zespołu zostaną także skierowane do kierowników studiów doktoranckich wydziałów, z których pochodzą uczestnicy programu.

KONFERENCJA "WŁADYSŁAW BRONIEWSKI"

 

Konferencja 'Władysław Broniewski'

 

Od 14 do 17 października na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywała się konferencja poświęcona Władysławowi Broniewskiemu zorganizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Muzeum Władysława Broniewskiego. Konferencja została poświęcona twórczości jednego z najpopularniejszych polskich poetów dwudziestego wieku - niezapomnianego, ale od dłuższego czasu nieobecnego w literaturoznawczej refleksji. Temat konferencji stanowił punkt wyjścia do dyskusji przede wszystkim nad odczytanymi na nowo utworami, a zarazem stał się przestrzenią prezentacji zapomnianych, nieznanych lub zaniechanych (z różnych przyczyn) wątków dotyczących twórczości tego autora. W ramach konferencji w Bibliotece Śląskiej w Katowicach otworzono wystawę "Władysław Broniewski - Mój pogrzeb (wiersze o wiośnie i o śmierci)", której gościem była córka poety Maria Broniewska-Pijanowska.

SPOTKANIE Z PROF. MARKIEM SAFJANEM

15 października na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Safjanem, który wygłosił wykład "Rządy prawa a demokracja". Spotkanie było częścią cyklu "Rozmowy o Dobrym Państwie", organizowanego przez "Gazetę Wyborczą", Fundację FOR oraz Uniwersytet Śląski.

WYSTAWA "NAUKA ŚLĄSKA DLA POLSKI, NAUKA POLSKA DLA ŚLĄSKA"

 

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik

 

15 października w Muzeum Śląskim w Katowicach nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy 2. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego "Nauka śląska dla Polski, nauka polska dla Śląska" oraz ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego, zorganizowanego w ramach projektu "Nauka w obiektywie". Wystawa jest prezentacją prac wyłonionych w konkursie fotograficznym, pod tym samym tytułem, organizowanym przez uczelnię.

FINAŁ KONKURSU IM. PROF. PIOTRA DOBROWOLSKIEGO

20 października w rektoracie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. prof. Piotra Dobrowolskiego za najlepsze prace doktorskie o tematyce niemcoznawczej, obronione w latach 2006 i 2007.

 

Finał konkursu im. prof. Piotra Dobrowolskiego

 

Pierwszą nagrodę zdobyła Natalia Niedźwiecka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską napisała o etnicznym aspekcie tożsamości Łużyczan. Drugie miejsce zajęła Marta Jas-Koziarkiewicz, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, która . przygotowała pracę o dotowanych pismach mniejszości niemieckiej w Polsce. Trzecia nagroda i tysiąc złotych przypadła Markowi Chylińskiemu, prezesowi zarządu Instytutu Dziennikarstwa Polskapresse, za pracę "Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 1949-2001".

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP, Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

Autorzy: Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Fotografie: Tomasz Kiełkowski