XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Wystawa GIS Polonia 2008

Wyzwania dla geoinformacji

Podczas konferencji wygłoszonych zostało 55 referatów (komunikatów), poświęconych następującej tematyce: geodezja i kartografia, geoinformacja i prawo, infrastruktura informacji przestrzennej w Europie, GIS w naukach o środowisku, technologie informacyjne, GIS w meteorologii, klimatologii, hydrologii i gospodarce wodnej, dziedzictwo kulturowe, integracja europejska, człowiek i jego przestrzeń.

W ramach realizowanej od 1994 roku międzynarodowej współpracy naukowo - badawczej w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) z udziałem Chorwacji i Polski, 8-12 września w Zakopanem i w Krakowie odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Wystawa GIS Polonia 2008 pt. Geoinformation Challenges (Wyzwania dla geoinformacji). Podczas wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. inż. Bogdan Ney powiedział m.in.:. "wyzwania (wobec geoinformacji) o charakterze naukowym (badawczym) obejmują następujące problemy: modelowanie danych przestrzennych, geowizualizację, analizy przestrzenne, teorię jakości geoinformacji, modelowanie i badanie niepewności, metodykę wydobywania wiedzy z baz geodanowych, metody geomatyczne w systemach ekspertowych. Szczególnym wyzwaniem jest udział geoinformacji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Specjalnym, aktualnym wyzwaniem jest implementacja Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - INSPIRE".

W konferencji wzięło udział 120 osób, w tym 50 z zagranicy, wśród nich przedstawiciele Chorwacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Niemiec, Austrii i Serbii. Wygłoszonych zostało 55 referatów (komunikatów), poświęconych następującej tematyce: geodezja i kartografia, geoinformacja i prawo, infrastruktura informacji przestrzennej w Europie, GIS w naukach o środowisku, technologie informacyjne, GIS w meteorologii, klimatologii, hydrologii i gospodarce wodnej, dziedzictwo kulturowe, integracja europejska, człowiek i jego przestrzeń. Odbyło się 14 sesji, w tym dwie terenowe (w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu "Przestrzenne aspekty wysokich gór" oraz w Dolinie Kościeliskiej - "Człowiek i środowisko"), posterowa i sponsorów. Miały też miejsce wystawy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: "Europejskie dziedzictwo kulturowe" i "Kraków w sercu i na fotografii", ekspozycja "Muszle świata - rysunki i fotografie", autorstwa Michała Wojnara i Davorina Kerokovića oraz rysunków Michała Wojnara prezentowane w klubie Face2Face.

Michał Wojnar był jednym z współtwórców chorwacko-polskich konferencji, członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji GIS Polonia 2008, twórcą plakatu konferencyjnego. Michał miał być jej uczestnikiem, niestety zmarł 20 lipca 2008 roku, miał tylko 20 lat. Podczas konferencji odbył się wieczór poświęcony Jego pamięci, a Jego twórczość związana z konferencjami GIS została upamiętniona w publikacji Michał Wojnar & GIS.

Istotnym elementem międzynarodowej, głównie polsko - chorwackiej, współpracy w zakresie GIS jest też działalność wydawnicza. W bieżącym roku, przed konferencją wydane zostały dwie recenzowane publikacje w języku angielskim. Są to zeszyt 1 i 2 tomu VI Roczników Geomatyki (Annals of Geomatics) oraz książka Geoinformation Challenges.

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Śląski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydział Nauk o Ziemi), Stowarzyszenie SILGIS (Sosnowiec), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział w Krakowie oraz Chorwackie Stowarzyszenie Informatyczne GIS Forum. Współorganizatorzy ze strony Polski: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach oraz Sieć Naukowa - Systemy Geoinformacyjne, a ze strony Chorwacji: Instytut Oceanografii i Rybołówstwa oraz Hydrograficzny Instytut Republiki Chorwackiej.

Konferencję sponsorowali: PKE - Południowy Koncern Energetyczny, ESRI Polska Sp. z o.o., Alteris Sp. z o.o., Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL, Wap-Tour S.C., INTERGLOB Sp. z o.o., Polskie Tatry S.A. i PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Następna XIII konferencja - GIS Odyssey 2009 odbędzie się 7-11 września 2009 w Chorwacji, w Plitwicach i Zadarze. Informacje na temat GIS Polonia czytelnicy mogą znaleźć na stronie www.gispolonia.us.edu.pl

Autorzy: Małgorzata Gajos
Fotografie: Justyna Przybylska