Dziekani i prodziekani na kadencję 2008/2012

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dziekan - dr hab. Zbigniew Spendel
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych - dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych - dr Ewa Jarosz
Prodziekan ds. nauki - prof. UŚ dr hab. Anna Nowak

Wydział Nauk o Ziemi
Dziekan - prof. zw. dr hab. Adam Idziak
Prodziekan ds. kształcenia - kierunek geografia dr Damian Absalon
Prodziekan ds. kształcenia - kierunek geologia prof. UŚ dr hab. Edward Głuchowski
Prodziekan ds. nauki dr Andrzej Tyc
Prodziekan ds. rozwoju i studiów międzywydziałowych - dr Jerzy Cabała

Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Dziekan - dr hab. Krystyna Doktorowicz
Prodziekan ds. kształcenia i studenckich - dr hab. Piotr Ślęzak
Prodziekan ds. naukowych i programowych prof. nadzw. kw. II st. - Aleksander Żakowicz
Prodziekan ds. artystycznych i produkcji - dr Michał Rosa

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Dziekan - prof. dr hab. Halina Rusek
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr Jadwiga Gazda
Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą - dr hab. Zenon Gajdzica

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Maciej Sablik
Prodziekan ds. matematyki - dr hab. Alfred Czogała
Prodziekan ds. fizyki - prof. UŚ dr hab. Grażyna Chełkowska
Prodziekan ds. chemii - dr hab. Piotr Kuś

Wydział Artystyczny
Dziekan - adiunkt z przew. kwal. II st. Wiesław Cienciała
Prodziekan ds. rozwoju i promocji - prof. zw. Eugeniusz Delekta
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - adiunkt z przew. kwal. I st. Adam Molenda
Prodziekan ds. naukowo - artystycznych dr Bogumiła Mika

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Jan Ilczuk
Prodziekan ds. ogólnych i studenckich - prof. UŚ dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
Prodziekan ds. dydaktycznych - dr hab. Władysław Skoneczny
Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Urszula Boryczka

Wydział Filologiczny
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Rafał Molencki
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej - prof. UŚ dr hab. Krzysztof Jarosz
Prodziekan ds. rozwoju i promocji - prof. zw. dr hab. Marian Kisiel
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - dr hab. Aldona Skudrzyk
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - prof. UŚ dr hab. Jadwiga Stawnicka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dziekan - prof. dr hab. Iwona Szarejko
Prodziekan ds. kształcenia - prof. UŚ dr hab. Małgorzata Gaj
Prodziekan ds. rozwoju wydziału - prof. UŚ dr hab. Ewa Kurczyńska
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Zofia Piotrowska - Seget

Wydział Nauk Społecznych
Dziekan - prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Prodziekan ds. nauki - prof. UŚ dr hab. Andrzej Noras
Prodziekan ds. nauczania - dr hab. Marek Jachimowski
Prodziekan ds. studenckich - dr Mirosław Czerwiński

Wydział Teologiczny
Dziekan - ks. dr hab. Andrzej Żądło
Prodziekan ds. nauki - ks. dr Grzegorz Strzelczyk
Prodziekan ds. studentów - ks. dr hab. Antoni Reginek

Wydział Prawa i Administracji
Dziekan - prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor
Prodziekan - prof. UŚ dr hab. Marian Mikołajczyk
Prodziekan - dr hab. Barbara Mikołajczyk
Prodziekan - dr Michał Kalitowski