Honorowy doktorat dla norweskiego glacjologa - Jona Ove Hagena

20 maja w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbyła się 37. uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem zaszczytu tego dostąpił prof. Jon Ove Hagen z Uniwersytetu w Oslo. 

Prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Jon Ove Hagen, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Jon Ove Hagen,
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

 Decyzja o nadaniu najwyższej godności honorowej Uniwersytetu Śląskiego temu wybitnemu glacjologowi i badaczowi polarnemu podjęta została na wniosek Rady WNoZ przez Senat UŚ 22 stycznia 2008 r. Recenzje całokształtu dorobku akademickiego przygotowali prof. dr Julian A. Dowdeswell - dyrektor Instytutu Polarnego im. R.F. Scotta na Uniwersytecie Cambridge, przewodniczący Brytyjskiego Narodowego Komitetu Badań Antarktycznych, jeden z najwybitniejszych współczesnych glacjologów i badacz obu obszarów polarnych; prof. dr hab. Aleksander Guterch - członek rzeczywisty PAN, przewodniczący Polskiego Narodowego Komitetu ds. IV Międzynarodowego Roku Polarnego, światowej klasy badacz głębokich struktur skorupy ziemskiej w obu obszarach polarnych, członek wielu naukowych gremiów międzynarodowych oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, kierownik Katedry Klimatologii UŚ, członek Polskiej Akademii Umiejętności, wybitny klimatolog, uczestnik wielu projektów badawczych i międzynarodowych gremiów naukowych. Laudację przygotował i wygłosił podczas uroczystości prof. zw. dr hab. Jacek A. Jania - dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

 

Od lewej: prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, prof. dr hab. Aleksander Guterch, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, prof. dr Julian A. Dowdeswell
Od lewej: prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, prof. dr hab. Aleksander Guterch,
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński,
prof. dr Julian A. Dowdeswell

 

Na uroczystość przybyli: dziekani poszczególnych wydziałów naszej Uczelni, wiceprezydent Sosnowca Wilhelm Zych, przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa oraz reprezentanci innych uczelni naszego regionu. Po uroczystości nadania doktoratu głos zabrał sam prof. Jon Ove Hagen, który podziękował za ten tak zaszczytny tytuł. Słowa wdzięczności skierował szczególnie do dziekana Jacka Janii za promocję oraz długoletnią współpracę i przyjaźń. Wspomniał również o wieloletniej współpracy z śp. prof. dr. hab. Marianem Puliną. Norweski naukowiec krótko opowiedział o potrzebie badań lodowców, gdyż jego zdaniem zagrożenia, jakie płyną ze zmian klimatycznych mają na nie destrukcyjny wpływ.

Akcentem muzycznym uroczystości był występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, po którym nadszedł czas na podziękowania i gratulacje. Prorektor UŚ ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś odczytał korespondencyjne gratulacje dla Laureata, które nadesłali m.in. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski, arcybiskup i metropolita katowicki Damian Zimoń, JM Rektor UJ prof. Karol Musioł, JM Rektor KUL prof. Stanisław Wilk oraz JM Rektor UO Stanisław Nicieja.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora