Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 2008

SPOTKANIE Z PROF. LESZKIEM BALCEROWICZEM

Prof. Leszek Balcerowicz

28 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych gościł prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były prezes Narodowego Banku Polskiego, były wicepremier i minister finansów, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych, wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego. Spotkanie rozpoczął wykład pt. "Rozmowy o ograniczonym państwie", który zainicjował cykl wykładów "Gazety Wyborczej" i Fundacji FOR "Rozmowy o dobrym państwie".

SPOTKANIE Z PROF. GRZEGORZEM KOŁODKĄ

Prof. Grzegorz Kołodko

29 kwietnia gościem Wydziału Nauk Społecznych był prof. Grzegorz Kołodko, ekonomista, wykładowca akademicki, autor książek i artykułów z dziedziny ekonomii, ekspert i konsultant międzynarodowych organizacji. Założyciel i dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, uczestnik negocjacji "Okrągłego Stołu" po stronie rządowej, wielokrotny laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dziedzinie badań naukowych oraz dydaktyki, czterokrotnie powoływany na urząd ministra finansów oraz trzykrotnie na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. Spotkanie rozpoczęło się wykładem pt. "Zrozumieć Świat".

SIATKARSKIE MISTRZOSTWA

Zwyciężczyniami XXV Mistrzostw Polski Uniwersytetów w Piłce Siatkowej Kobiet, organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego, zostały zawodniczki z Uniwersytetu Szczecińskiego, przed drużynami z Rzeszowa (miejsce II) i Łodzi (miejsce III). Reprezentantki naszej Uczelni uplasowały się na VII pozycji. Mistrzostwa, w których wzięło udział 15 drużyn, zostały rozegrane od 1 do 4 maja w obiektach AWF w Katowicach, równocześnie na czterech boiskach dwóch hal. W uroczystym otwarciu rozgrywek wziął udział rektor-elekt UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

DNI OTWARTE INFORMATYKI

Studenci z Koła Naukowego Informatyków UŚ byli organizatorami Dni Otwartych Informatyki, które odbyły się 8 i 9 maja w budynku Instytutu Informatyki. Gośćmi Dni były m.in. firmy IBMŞ Polska i Kroll OntrackŞ oraz zespoły taneczne Galway i Glendalough.

NAGRODY III STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DLA STUDENTÓW BIOLOGII

Od 8 do 10 maja w Warszawie i Izabelinie odbywała się III Studencka Konferencja Naukowa Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju, zorganizowana przez studenckie koła naukowe z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Wzięło w niej udział prawie 50 osób, reprezentujących 16 kół naukowych z Warszawy, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Wrocławia, Opola, Kielc, Szczecina, Białegostoku, Katowic oraz Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Uczestnicy prezentowali działalność kół, referaty obrazujące prace naukowe, których celem było wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, oraz prowadzili warsztaty. Reprezentanci UŚ - Studenckie Koło Zrównoważonego Rozwoju Widmo - zdobyli pierwsze nagrody w kategoriach: najlepszy referat (Hałda ogrodem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) i warsztat (Zaprojektuj swoją hałdę).

KOLEJNY SUKCES STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 9 do 11 maja w Poznaniu odbywały się IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych. Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego po raz kolejny wróciła z siedmioma medalami. Laury dla Uczelni zdobyli:

  • Michał Gizak, III rok, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - 2 złote (50 m stylem dowolnym i 100 m open).
  • Marina Nowak, II rok, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - 2 złote (50 m dowolnym i 50 m delfinem).
  • Edyta Siwek, IV rok, Wydział Filologiczny - 2 srebrne (50 m dowolnym i 50 m grzbietowym).
  • Jarosław Dobrzycki, I rok, Wydział Filologiczny - 1 brązowy (25 m stylem dowolnym).

RUSZYŁA INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

12 maja rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009. Serwis dla kandydatów dostępny jest pod adresem http://kandydat.us.edu.pl/.

JUWENALIA ŚLĄSKIE

Tegoroczne Juwenalia Śląskie trwały od 14 do 17 maja. Program studenckiego święta obejmował m.in.: korowód studentów, maraton kabaretowy, grillowanie z Egidą oraz liczne koncerty plenerowe.

CERTYFIKAT DLA BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W wyniku przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku ewaluacji, Biblioteka Niemiecka działająca w ramach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego uzyskała certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań jakości stawianych przez Goethe-Institut. Tym samym został spełniony warunek konieczny dla dalszego wspierania działalności Biblioteki przez niemiecki instytut w okresie kolejnych trzech lat. Certyfikat został uroczyście wręczony dyrektorowi BUŚ przez dr Angelikę Eder, dyrektor Instytutu odpowiedzialną za region działania, w obrębie którego znajdują się Katowice.

BIBLIOTEKA 2.0 - ZASOBY CYFROWE W NAUCE, KULTURZE I ADMINISTRACJI

15 maja na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja naukowa Biblioteka 2.0 - zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji, zorganizowana przez Bibliotekę UŚ i Bibliotekę Śląską. Główny temat konferencji dotyczył digitalizacji oraz jej znaczenia w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stosowania wolnych licencji w publikowaniu prac w internecie. Podczas obrad omawiano problemy natury prawnej i technicznej dotyczące prezentacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i kulturalnych w internecie w kontekście np. poszanowania prawa autorskiego. Zaprezentowane zostało powstające Centrum Informacji Naukowej - wspólny projekt Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Śląskiego. W konferencji udział wzięło 150 bibliotekarzy, muzealników, nauczycieli i archiwistów z całej Polski.

40. ROCZNICA POWSTANIA ŚLĄSKICH STUDIÓW HISTORYCZNO-TEOLOGICZNYCH

16 maja na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja naukowa z okazji 40. rocznicy powstania "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych". Towarzyszyło jej opublikowanie elektronicznej wersji pisma, obejmującej wszystkie dotychczas wydane numery.

FINAŁ ULKI 2008

Zakończyła się kolejna edycja Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Podobnie jak przed rokiem, w finale spotkały się zespoły KEBABY oraz ŻYWIEC i ponownie sukces odniosła drużyna KEBABY, pokonując rywala 80:60. W przerwach meczu studentki Uniwersytetu Śląskiego wystąpiły w pokazach aerobiku.

WICEDYREKTOR BUŚ W MIĘDZYNARODOWYM ZARZĄDZIE

Zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Małgorzata Waga została wybrana w skład siedmioosobowego Zarządu The Centre for Information Management, Systems and Services - Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS.

Wyboru dokonano 18 maja w Warszawie na dorocznym spotkaniu Centrum. Celem ICIMSS jest prowadzenie badań oraz kształcenie na różnych poziomach w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii (komputeryzacja, digitalizacja, internet, kursy e-learningowe) i zarządzania instytucjami kultury, głównie bibliotekami, archiwami, ośrodkami informacji. Ważnym punktem zainteresowań są także zagadnienia współpracy międzynarodowej i krajowej w zakresie zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego (Europejski Portal Kultury MICHAEL, serwis EURODICE oferujący dostęp do zasobów edukacyjnych).

FESTIWAL ZIEMI I BADAŃ POLARNYCH

Od 19 do 21 maja odbywał się Festiwal Ziemi i Badań Polarnych, zorganizowany na Wydziale Nauk o Ziemi z okazji Międzynarodowego Roku Planety Ziemia oraz IV Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008. W jego trakcie otwarto nowe wystawy Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi. Przeprowadzone zostały dwie sesje popularnonaukowe z wykładami światowej klasy badaczy oraz zajęcia praktyczne dla małych grup uczestników festiwalu: warsztaty tematyczne, zwiedzanie Wydziału, laboratoriów, demonstracja wykorzystania aparatury badawczej w plenerze.

PROFESOR JON OVE HAGEN DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z decyzją Senatu Uczelni 20 maja tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzymał profesor Jon Ove Hagen z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii, światowej sławy badacz lodowców i środowiska przyrodniczego obszarów polarnych, specjalizujący się w glacjologii arktycznej, autorytet w zakresie studiów nad relacjami pomiędzy zmianami klimatu a masami lodowymi w Arktyce, wypróbowany partner polskich wypraw oraz badań Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergenie (Svalbardzie).

"ROZMOWY O DOBRYM PAŃSTWIE" - ADAM MICHNIK

Adam Michnik

21 maja w rektoracie UŚ odbyło się spotkanie otwarte z udziałem Adama Michnika, redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Mówił on m.in. o tym, jakich pułapek powinno się unikać, rozliczając komunistyczną przeszłość.

ALICJA LIZUREJ LAUREATKĄ KONKURSU "PRIMUS INTER PARES"

Alicja Lizurej została laureatką uczelnianą i regionalną konkursu Primus Inter Pares. 21 maja jako reprezentantka województwa śląskiego przystąpiła do finału ogólnopolskiego przed Komisją Konkursową w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

27 maja odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się m.in.: stanowisko w sprawie projektu reformy systemu szkolnictwa wyższego, uchwała w sprawie warunków przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010, uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów doktoranckich, uchwała o przyjęciu "Karty nauczyciela akademickiego" i "Karty kierunku/specjalności" oraz zatwierdzenie porozumienia z West Chester University w Pensylwanii.

OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC