Wstępniak

Drodzy Czytelnicy!

W maju na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się uroczystość nadania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnemu glacjologowi z Uniwersytetu w Oslo profesorowi Jonowi Ove Hagenowi. - Kiedy człowiek angażuje się we wspólne prace terenowe, kontakt z ludźmi staje się naprawdę bliski. Pracuje się często przez wiele dni w surowych warunkach klimatycznych. To stanowi zarówno obciążenie fizyczne, jak i psychiczne. Jest to zwykle trudny egzamin dla ludzkiej wytrzymałości - sądzę, że zdaliśmy go z niezłym wynikiem - zainicjowaliśmy długotrwałą współpracę i przyjaźń - powiedział profesor J. O. Hagen w swoim wykładzie, poświęconym badaniom nad lodowcami.

Zarówno autor laudacji, jak i recenzenci, omawiając dorobek naukowy Laureata, szczególną uwagę zwrócili na Jego związki z naszą Uczelnią. W latach osiemdziesiątych XX wieku J.O. Hagen organizował wsparcie finansowe wspólnych projektów badawczych, udostępniał najnowszą literaturę, mapy, zdjęcia lotnicze oraz różnego rodzaju dane. Dzięki jego wsparciu w późniejszym okresie pracownicy naszej Uczelni mieli możliwość korzystania ze stypendiów naukowych oraz brać udział w stażach realizowanych w Norwegii. Z jego też inicjatywy polscy naukowcy zostali zaproszeni do udziału w wielu międzynarodowych projektach badawczych, a w ostatnich latach Wydział Nauk o Ziemi współpracuje z Profesorem Hagenem i jego zespołem w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego w projekcie GLACIODYN.

8 czerwca przypada 40. rocznica powstania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z tej okazji część gazety poświęcamy zagadnieniom historycznym. Zachęcamy do przeczytania artykułu o powstaniu Wydziału Filologicznego. Jego utworzenie wpłynęło na rozwinięcie nowych kierunków badań i tendencji metodologicznych, a po 35 latach istnienia stał się największym wydziałem naszej Uczelni, zarówno pod względem liczby pracowników naukowych, jak i studentów kształcących się w trybie stacjonarnym. Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z dr. Adamem W. Jaroszem, w którym ten długoletni pracownik Wydziału i świadek wydarzeń towarzyszących początkom śląskiej wszechnicy, wspomina pierwszą inaugurację roku akademickiego nowego Uniwersytetu.

Autorzy: Redakcja