Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Krzysztof Szymanek: Argument z podobieństwa, bibliogr., indeksy, summ., 33 zł

ETNOLOGIA. Renata Hołda: "Dobry władca". Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, 20 zł

Jolanta Skutnik: Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, bibliogr., indeks, summ., res., opr. twarda, 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Fire and Ice: the Dialectic of Order and Chaos. Red. Małgorzata Nitka, Piotr Dziedzic, bibliogr., streszcz., Zsfg., 21 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Dystans i zaangażowanie. Wspólnota - literatura - doświadczenie. Antologia przekładów. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek, indeks, summ., Zsfg., opr. twarda, 15 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 17: Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelniczej (wybrane aspekty badań bibliologicznych i szkice historyczne). Red. Elżbieta Gondek, Irena Socha, tab., indeks, summ., rez., 24 zł

PRAWO. Instytucje prawa upadłościowego. T. 2. Red. Antoni Witosz, 24 zł

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2008, R. LI (LXV), T. 1 (30): Jakości egzystencjalne wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji. Red. Teresa Borowska, bibliogr., rys., tab., summ., 27 zł

Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (szkic monograficzny). Red. Adam Stankowski, bibliogr., wykr., tab., schem., summ., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. Andrzej Różkowski: Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych, bibliogr., indeks, tab., rys., opr. twarda

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, bibliogr., indeks, 45 zł

NAUKI o ZIEMI. Józef Lewandowski, Waldemar Bardziński, Justyna Ciesielczuk, Zbigniew Małolepszy: Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego (okolice Chęcin), 26 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. "Non omnis moriar". Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2007. Red. Antoni Barciak

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 3. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Olga Szura-Olesińska, tab., summ., Zsfg.

Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Mieczysław Stolarczyk, wykr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda

Kazimierz Jóskowiak: Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, bibliogr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda

Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego. Wyd. 2., bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg

LITERATUROZNAWSTWO. Monika Ładoń: "Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw". Studia o Antonim Słonimskim, indeks, summ., res.

Jan Piotrowiak: "Ciemny nurt mego życia...". O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg., opr. twarda

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła, tab., summ., Zsfg.