Doktorat honoris causa dla prof. Jona Ove Hagena

 

prof. Jon Ove Hagen

 

 

20 maja 2008 r. w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jonowi Ove Hagenowi
20 maja 2008 r. w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ odbyła się uroczystość
nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jonowi Ove Hagenowi

 

 

Od lewej: prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. Jon Ove Hagen, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
Od lewej: prodziekan WNoZ ds. nauki prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk,
prof. Jon Ove Hagen, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

 

 

Prof. J.O. Hagen wpisał się do księgi pamiątkowej
Prof. J.O. Hagen wpisał się do księgi pamiątkowej

 

 

Rozmowy w kuluarach: żona prof. Jona Ove Hagena i prof. Tadeusz Niedźwiedź
Rozmowy w kuluarach: żona prof. Jona Ove Hagena i prof. Tadeusz Niedźwiedź

 


Fotografie: Agnieszka Sikora