17-18 marca 2008 r.

Międzynarodowa konferencja Kraków - Katowice

Międzynarodowa konferencja "Czyste technologie węglowe: geologiczne aspekty podziemnego składowania i procesowania węgla" (Clean Coal Technology Conference: Geological aspects of underground carbon storage and processing), zainicjowana przez profesora Jerzego Buzka - posła sprawozdawcę ds. europejskiego programu strategicznych technologii energetycznych (SET Plan), odbędzie się 17 i 18 marca 2008 r. Honorowy patronat nad konferencją objęli: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister środowiska Maciej Nowicki.

17 marca o godzinie 16.00 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie konferencję otworzą minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek.

Gośćmi specjalnymi w drugim dniu konferencji 18 marca 2008 r., na Uniwersytecie Śląskim będą komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs oraz minister środowiska Maciej Nowicki. Na konferencji będą obecni także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Platformy Technologicznej Niskoemisyjnej Energetyki oraz eksperci z krajów członkowskich UE zainteresowani problematyką czystych technologii węglowych.

Celem konferencji jest dyskusja w gronie najwybitniejszych specjalistów, ekspertów, przedsiębiorców i polityków wszystkich aspektów nowej polityki energetyczno-klimatycznej, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa podziemnego składowania CO2 i procesowania węgla. Ważnym elementem konferencji jest analiza konsekwencji dla Polski nowej polityki i próba przedstawienia kompleksowego planu działań w obszarze transformacji naszej energetyki, wyznaczania i budowy bezpiecznych składowisk CO2, ambitnego programu badań i rozwoju czystych technologii węglowych oraz uruchomienia programu wzbogaconego wydobycia gazu ze złóż krajowych. Celem konferencji jest przekonanie naszych partnerów europejskich, że technologie procesowania węgla mogą być "czyste" i Polska, respektując nową politykę energetyczno-klimatyczną, ma ambicje stać się europejskim liderem w dziedzinie czystych technologii węglowych.

Więcej na stronie: www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/cct_conference/

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE