Podziękowanie

Prof. dr hab. Janusz Strzępka
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szanowny Panie Profesorze!
Słuchacze podyplomowych studiów prawa gospodarczego i handlowego
roku akademickiego 2007/2008
pragną podziękować Panu za przekazaną wiedzę i doświadczenie.
Przy tej okazji chcemy również wyrazić swoje uznanie
dla Pana osiągnięć naukowych
oraz życzyć satysfakcji z wypełniania odpowiedzialnych obowiązków.
Jesteśmy przekonani, że Pańskie zaangażowanie i pasja w realizacji
złożonych problemów zawodowych przyczynią się do dalszych sukcesów naukowych
i dydaktycznych naszej Uczelni oraz przyniosą wiele osobistych satysfakcji.

Łączymy wyrazy szacunku i uznania
Słuchacze Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego
roku akademickiego 2007/2008