Kronika Uniwersytecka - Marzec 2008

XXXIV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - ZAWODY II STOPNIA

25 stycznia w auli Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W zawodach udział wzięli reprezentanci 21 szkół, w sumie 87 uczniów rozwiązywało zadania z optymalizacji lub zastosowania informatyki w technice w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Uczniom kibicowali nauczyciele opiekunowie oraz Śląski Kurator Oświaty dr Marian Drosio.

SESJA NAUKOWA NA WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

28 i 29 stycznia po raz 15. w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska odbyła się sesja naukowo - sprawozdawcza, na której pracownicy przedstawili najnowsze wyniki swoich badań. W czasie sesji odbyło się również spotkanie z prorektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem i pracownicami Biura Programów Badawczych Funduszy Strukturalnych w sprawie projektów finansowanych ze środków EU.

REGIONALNA SIEĆ NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA

1 lutego 2008 r. odbyło się spotkanie dotyczące budowy regionalnej sieci naukowo-technologicznej. W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Buzek, JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, zastępca naczelnego dyrektora ds. inżynierii środowiska Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i prorektor ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Na spotkaniu omawiano aktualny stan współpracy w ramach struktur sieciowych w różnych obszarach nauki i implementacji wiedzy w regionie (klaster, foresighty, CZT i inne) oraz analizowano możliwości finansowania tego typu działalności. Ponadto poruszono problemy identyfikacji innych inicjatyw regionalnych stanowiących przykład sieci lub próby sieciowania oraz analizowano rolę i możliwości finansowania sieci w 7. Programie Ramowym. Spotkanie zakończyła dyskusja nad koncepcją koordynacji różnych inicjatyw sieciowania w różnych obszarach nauki i implementacji wiedzy w regionie na bazie porozumienia największych uczelni regionu, a także uzgodnienie harmonogramu dalszych działań oraz omówienie spraw organizacyjnych Konferencji Czyste Technologie Węglowe (Kraków - Katowice, 17-18 marca 2008 r).

SUKCES ARTYSTYCZNY STUDENCKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KATOWICE"

Od 1 do 10 lutego Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego uczestniczył w 63. edycji międzynarodowego festiwalu 63 Sagra Del Mandorlo In Fiore w Agrigento na Sycylii. W festiwalu uczestniczyło 20 zespołów z całego świata, w tym m.in.: z Albanii, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Korei, Chorwacji, Grecji, Indii, Izraela, Litwy, Senegalu, Węgier, Mongolii. Występy zespołu "Katowice" przyjmowane były przez publiczność owacyjne, a jury sklasyfikowało go na drugim miejscu.

WSPÓŁCZESNA POLSZCZYZNA - W TOKIO

Wieloletnia współpraca Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską w Świecie z Tokijskim Uniwersytetem Studiów Zagranicznych zaowocowała zaproszeniem dr hab. Jolanty Tambor (dyrektor SJiKP) i dr. hab. Romulada Cudaka (kierownika pracowni) na cykl wykładów gościnnych, konferencji i sympozjów do Japonii (od 2 do 16 lutego).

SPOTKANIE Z DIONIZJUSZEM CZUBALĄ W ŚLĄSKIEJ KAWIARNI NAUKOWEJ

7 lutego w Śląskiej Kawiarni Naukowej odbyło się spotkanie z etnologiem, badaczem mitów i plotek prof. Dionizjuszem Czubalą, którego tematem były plotki. Goście mogli posłuchać nie tylko najnowszych mikroplotek (czyli lokalnych), ale także tych makro (globalnych) rodem z Chin, Mongolii czy Białorusi. Prof. Czubala przedstawił także żywot plotki, jej najlepsze pożywki i skłonności ludzkie do plotkowania niezależnie od szerokości geograficznej, wieku, wykształcenia i płci. Oprawę muzyczną zapewniło świetne trio Kid Brown.

WERNISAŻ WYSTAWY "PRZESTRZENIE OSOBISTE"

8 lutego 2008 r. w Galerii Szybu Wilson odbył się wernisaż wystawy "Przestrzenie osobiste". Była to prezentacja prac plastycznych artystów związanych z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Cieszynie.

Instytut, powstały w 1973 roku, w ciągu wielu lat swojej działalności, rozrósł się dość znacznie (w wystawie bierze udział około 60 artystów różnych dyscyplin), obrósł własną tradycją i obecnie prowadzi kształcenie na kierunkach Edukacja Artystyczna oraz Grafika. Artyści biorący udział w wystawie to byli i obecni pedagodzy Instytutu Sztuki, pochodzący ze środowisk twórczych Śląska i Podbeskidzia i reprezentujący różnorakie tendencje artystyczne oraz dyscypliny plastyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, multimedia). Niektórych spośród prezentowanych twórców nie ma już wśród żyjących, jak choćby Norberta Witka, Andrzeja Szewczyka czy Mariusza Mruczka. Jak więc widać tytuł wystawy Przestrzenie osobiste pod wieloma względami dobrze oddaje jej różnoraki charakter, a zarazem jedność jaką daje wspólna płaszczyzna komunikowania - sztuka. Koordynatorem ekspozycji z ramienia Instytutu Sztuki jest profesor Witold Jacyków, ekspozycję zaaranżowali Krzysztof Kula, Krystyna Pasterczyk i Elżbieta Kuraj. Wystawa potrwa od 8 lutego do 29 marca. Towarzyszy jej obszerny i starannie wydany katalog.

DRUGI KONKURS FOTOGRAFICZNY

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusza Janeczka ogłosiło otwarcie 2. Konkursu Fotograficznego pod hasłem przewodnim Nauka śląska dla Polski, nauka polska dla Śląska w ramach projektu Nauka w obiektywie. Konkurs jest adresowany do wszystkich pracowników i studentów uczelni oraz instytucji naukowych biorących udział w badaniach naukowych i interesujących się fotografią, która towarzyszy im w ich przygodzie z nauką. Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu i późniejszego Biennale Fotograficznego znajdą się na stronie: naukawobiektywie.us.edu.pl

"LAUR STUDENCKI 2007"

Uroczysta gala wręczenia Laurów Studenckich odbyła się 18 lutego w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Laureaci, władze Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele środowiska naukowego i kulturalnego, politycy i lokalni samorządowcy oraz studenci. Muzyczną gwiazdą wieczoru był kwartet jazzowy złożony ze studentów Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.

Podczas uroczystości wyróżniono osoby i instytucje, które wspomagają działalność studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz promują kulturę studencką w regionie. Nagrody otrzymali również ci, których całokształt działań w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości kształcenia oraz rozwoju życia studenckiego poprzez wyraźne zaznaczenie się w historii uczelni wyższych, a szczególnie Uniwersytetu Śląskiego. Wśród nagrodzonych znalazł się JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Opracowała
Agnieszka Sikora