Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Nawrot: Litwa i Napoleon w 1812 roku

ETNOLOGIA. Jolanta Skutnik: Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, bibliogr., indeks, summ., res., opr. twarda

JĘZYKOZNAWSTWO. Danuta Krzyżyk: Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie, bibliogr., indeks, aneks, schem., tab., summ., Zsfg.

Ewa Straś: Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego

Mirosława Siuciak: Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim

PEDAGOGIKA. Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji. Red. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy, opr. twarda

NAUKI o ZIEMI. Ireneusz Malik: Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtujących stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy Środkowej

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, bibliogr., indeks

PEDAGOGIKA. Beata Dyrda, Irena Przybylska, Sabina Koczoń-Zurek: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, bibliogr., orzecznictwo, załącznik

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4. Red. Wiesław Kaczanowicz, 22 zł

SOCJOLOGIA. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, opr. twarda, 70 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Artur Kijak: Polish and English Consonantal Clusters: A Contrastive Analysis within the Strict CV Framework, 20 zł

Władysław Kryzia: Słoweński. Słoweńcy. Słowenia. Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej, 16 zł