Nowości w ofercie kształcenia na UŚ

Wydział Nowe kierunki/specjalności/programy Forma studiów
Wydział Filologiczny Filologia
specjalność: angielska
program: kultura - media - translacja
Stacjonarne
I stopnia
Wydział Filologiczny Filologia
specjalność: angielska
program: tłumaczeniowy - język hiszpański
Niestacjonarne
I stopnia
Wydział Filologiczny Filologia
specjalność: angielska
program: kultura - media - translacja
Stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia
Wydział Nauk Społecznych Filozofia
specjalności:
- historyczno-filozoficzna
- filozofia kultury i polityki
- etyka społeczna
Stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia
Wydział Nauk Społecznych Historia sztuki Stacjonarne i niestacjonarne
I stopnia
Wydział Artystyczny Grafika Niestacjonarne
I stopnia
Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach Inżynieria materiałowa
specjalność: nauka o materiałach
Stacjonarne
I i II stopnia
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Fizyka
specjalność: fizyka medyczna
Stacjonarne i niestacjonarne
I stopnia
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Fizyka
specjalność: fizyka medyczna
Stacjonarne
II stopnia
Wydział Nauk o Ziemi Geofizyka Stacjonarne
I stopnia