Stopnie naukowe

Doktoraty:
Dr Danuta Pentak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
Dr Anna Bajorek Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Tomasz Nowak Wydział Filologiczny
Dr Magdalena Czechowska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Michał Kaczmarczyk Wydział Filologiczny
Dr Marek Pacukiewicz Wydział Filologiczny
Dr Marta Kobiela-Kwaśniewska Wydział Filologiczny
Dr Jolanta Gładysz Wydział Filologiczny
Dr Katarzyna Adelajda Pyka Wydział Artystyczny
Habilitacje:
Dr hab. Piotr Kuś Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Chemii
Dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira Wydział Filologiczny
Dr hab. Danuta Stróż Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach