Sylwetki prorektorów UŚ

Prorektor ds. współpracy i promocji
Prof. dr hab. BARBARA KOŻUSZNIK

Jest psychologiem specjalizującym się w problematyce psychologii organizacji i zarządzania. Obok licznych (ponad 60) artykułów naukowych wydała 24 książki. Są wśród nich pozycje popularyzujące problematykę kierowania ludźmi, metody szkolenia i doskonalenia zespołów pracowniczych, poprawiania skuteczności własnego działania. I one właśnie, ze względu na ich zastosowanie praktyczne, dały jej najwięcej zadowolenia. Na Uniwersytecie współtworzyła Szkołę Zarządzania oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W tym roku postawiła przez sobą niełatwe zadanie - doskonalenie współpracy i komunikacji w obrębie Uniwersytetu Śląskiego oraz zewnętrznej - z biznesem, organizacjami samorządowymi, mediami. Ma nadzieję, że w tym roku uda się na uczelni uruchomić studia w języku angielskim.

Prof. dr hab. BARBARA KOŻUSZNIK

- Chciałabym przyczynić się również do udoskonalenia i profesjonalizacji działań promocyjnych uczelni - mówi pani prorektor. Zależy mi na upowszechnieniu wyników naszych badań naukowych i osiągnięć dydaktycznych.

Prywatnie jest pasjonatem dobrej literatury i sztuk plastycznych. Odpoczywa również czynnie - podczas wakacji po raz kolejny zdobywała szczyty Beskidu, a kiedy tylko aura sprzyja jeździ na rowerze.

Prorektor ds. Kształcenia
prof. UŚ dr hab. Anna Łabno

Za swoje osiągnięcia naukowe pani profesor uważa przybliżenie ustroju Portugalii i Hiszpanii polskim konstytucjonalistom. W nadchodzącym roku akademickim chciałaby udoskonalić na Uniwersytecie nauczanie języków obcych i w językach obcych. Jej zdaniem ważne byłoby wprowadzenie dla zainteresowanych studentów egzaminów z języka obcego na poziomie B2.

Po pracy z zamiłowaniem uprawia duży ogród, w którym dominują kwiaty polskie - lilie, wrzosy i mieczyki. Jednak najbardziej lubi róże, które, w jej ogrodzie, wspaniale prezentują się na tle różnorodnych form iglastych. Ozdoby ogrodu to kulisty świerk i dwa posadzone pod oknami modrzewie, które, mamy nadzieję, pielęgnowane przez panią profesor urosną do wysokości drugiego piętra. Pani profesor jest wielbicielką czarnych podpalanych jamników, opiekowała się dwoma - Ignacym i Igusiem. Obecnie towarzyszy jej mieszaniec Fred, który zastąpił również mieszańca - suczkę Frytkę.

prof. UŚ dr hab. Anna Łabno

Nie ma wprawdzie czasu chodzić na koncerty, ale gdy tylko to możliwe słucha muzyki Karola Szymanowskiego i innych impresjonistów, lubi też utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. dr hab. Jerzy Zioło

Zawsze lubił aktywnie spędzać wolny czas - w zimie były to narty, przez cały rok jazda konna. Jednak w miarę, jak w rodzinie przybywało dzieci, wolnego czasu było coraz mniej. - Nieuchronnie zbliżam się do emerytury - mówi pan profesor i często z żoną rozmawiamy o tym, jak zorganizujemy sobie życie. Teraz widzę, że brak hobby może być odczuwalny. Na szczęście rodzina, wprawdzie powoli, ale się rozwija w dalszym ciągu. Dzięki mojej wnuczce, Michasi, odkryłem, że spędzanie czasu z małą kobietą jest wprawdzie niekiedy bardzo męczące, ale daje mnóstwo radości i satysfakcji. Otoczony kobietami (żona, trzy córki, wnuczka) mogę powiedzieć, że to one są moim hobby.

prof. dr hab. Jerzy Zioło

Profesor jest autorem i współautorem ponad 110 publikacji naukowych i kilkudziesięciu komunikatów na konferencjach międzynarodowych oraz dwóch monografii wydanych przez wydawnictwo Springera. Wypromował kilkunastu doktorów. Kilku z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego a jeden tytuł profesora. Jest fizykiem, w pracy naukowej zajmuje się badaniem przejść fazowych i dynamiki molekularnej w cieczach złożonych. Ponadto zajmował się badaniami dynamiki spinów oraz przejściem fazowym w materiałach będących nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi typu LASCO oraz YBCO.

Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji
prof. dr hab. Wiesław Banyś

Za najważniejsze zadania w tym roku akademickim uważa aktywizowanie uniwersyteckich zespołów badawczych w pozyskiwaniu grantów polskich i europejskich, głównie w ramach VII Programu Ramowego UE, rozwijanie e-administracji, e-biblioteki i e-wydawnictwa UŚ, oraz różnych form i technik kształcenia na odległość, tak w ramach Uniwersytetu, jak i współpracy międzynarodowej, co powinno m.in. doprowadzić do wydawania wspólnych międzynarodowych dyplomów. Pytany o zainteresowania prywatne w pierwszej kolejności podaje komputery i Internet. Zaowocowały one jednak w pracy zawodowej, bo Profesor jest nie tylko autorem koncepcji opisu leksykograficznego typu "modyfikujący - modyfikowany",

prof. dr hab. Wiesław Banyś
ale udało mu się również w ramach tej koncepcji doprowadzić do opracowania przez studentów ponad 120 słowników elektronicznych języków specjalistycznych FR -PL i IT - PL.

Wśród wielu osiągnięć naukowych za najważniejsze uważa konstrukcję w postaci rachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera, opis kognitywny, w postaci "mapy kognitywnej", systemu konstrukcji języka francuskiego związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji oraz rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego oraz utworzenie szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo. Pomyśleć, że znajduje jeszcze czas na pogłębianie zainteresowań z zakresu historii, czytanie książek, retorykę i szachy.