Komunikat

Prezydium Rady Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim (kadencja 2006-2010) ukonstytuowane na posiedzeniu Rady ZNP przy Uniwersytecie Śląskim 28 czerwca 2006 roku:

 1. prof. dr hab. Jan Ilczuk - prezes
 2. mgr Edward Achtelik - wiceprezes ds. ogólnych
 3. doc. dr Remigiusz Więckowski - wiceprezes ds. socjalnych
 4. dr Beata Pituła - wiceprezes ds. pracowniczych
 5. dr Olga Szura - wiceprezes ds. finansowych
 6. Krystyna Kurek - sekretarz
 7. dr n. med. Wacław Drząszcz - członek Prezydium Rady ZNP
 8. mgr Dobrosława Gruszka - członek Prezydium Rady ZNP
 9. mgr Maria Kycler - członek Prezydium Rady ZNP
 10. dr Jerzy Stasz - członek Prezydium Rady ZNP
 11. mgr Aneta Trojanowska - członek Prezydium Rady ZNP
 12. dr Janusz Trzepierczyński - członek Prezydium Rady ZNP
 13. Robert Wardyń - członek Prezydium Rady ZNP
 14. mgr Grażyna Wdowiak-Czakańska - członek Prezydium Rady ZNP
 15. dr Tadeusz Wolan - członek Prezydium Rady ZNP