Zatwierdzenie oceny parametrycznej jednostek naukowych

28 sierpnia 2006 r. podsekretarz stanu prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski zatwierdził kategorie jednostek naukowych ustalone przez komisje Rady Nauki zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. Poniżej zamieszczamy kategorie uzyskane przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego:

LpNazwa jednostki UŚ Kategoria ustalona przez komisję RN
1.Wydział Teologiczny1
2.Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji1
3.Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki1
4.Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki1
5.Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Nauki o Materiałach1
6.Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki2
7.Wydział Biologii i Ochrony Środowiska2
8.Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii2
9.Wydział Nauk o Ziemi2
10.Wydział Filologiczny2
11.Wydział Pedagogiki i Psychologii2
12.Wydział Prawa i Administracji2
13.Wydział Radia i Telewizji2
14.Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Katedra Materiałoznawstwa2
15.Wydział Artystyczny2
16.Wydział Nauk Społecznych 13