Kronika Uniwersytecka - Październik 2006

STATUT UCHWALONY

27 czerwca 2006 r. Senat UŚ uchwalił Statut Uniwersytetu Śląskiego, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w art. 57 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na Uniwersytecie. Statut wszedł w życie z dniem uchwalenia.

NOWE STUDIA DOKTORANCKIE

W roku akademickim 2006/2007 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ zostały uruchomione studia trzeciego stopnia (doktoranckie) z zakresu pedagogiki i psychologii.

XIX MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY

XIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny, organizowany przez Uniwersytet Śląski oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ, rozpoczął się 26 sierpnia koncertem plenerowym w Cieszynie. Koncert inauguracyjny odbył się również 27 sierpnia w Cieszynie. W festiwalu wzięły udział zespoły z Rosji, Włoch, Cypru, Węgier, Indii, Algierii, Serbii, Kolumbii, które wystąpiły m.in. w Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie, Rybniku i Żorach. Koncert finałowy odbył się 1 września w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Festiwal zakończyły koncerty plenerowe w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku oraz w Katowicach-Podlesiu.

WIZYTA NA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "L´ORIENTALE"

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, w towarzystwie Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji, prof. dr. hab. Wiesława Banysia oraz Prezydenta Katowic Piotra Uszoka, złożył wizytę na Università degli Studi di Napoli "L´Orientale". Celem wizyty było omówienie nowych wspólnych tematyk badawczych i dydaktycznych poszerzających dotychczasową współpracę między oboma Uniwersytetami. W trakcie pobytu został podpisany aneks przedłużający umowę o współpracy, sfinalizowano także rozmowy dotyczące współpracy między miastami Neapol-Katowice, a których inicjatorem był Uniwersytet Śląski.

POWTÓRKA Z SUKCESU: MICHAŁ JOHN WYGRAŁ STAŻ

Michał John, student politologii, psychologii i historii Uniwersytetu Śląskiego, został po raz drugi z rzędu laureatem ogólnopolskiego konkursu "Grasz o staż". Spośród 1800 uczestników otrzymał najwyższą liczbę punktów, rozwiązując zadania z marketingu, public relations oraz komunikacji marketingowej. Michał wygrał w tym roku również konkurs "Program Kariera", organizowany przez Radę Młodych Przedsiębiorców, i konkurs Banku Millennium SA w kategorii human resources. Jest też uczestnikiem Programu "Cień Menedżera", który skupia największą ilość praktykodawców w Polsce. Staż w konkursie wygrała także Aneta Kałmuk, studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Śląskim. W nagrodę za pomyślne rozwiązanie zadania z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi odbyła staż w Dziale Personalnym Makro Cash & Carry w Katowicach.

WYRÓŻNIONE PRACE ABSOLWENTEK

Dwie absolwentki Uniwersytetu Śląskiego znalazły się wśród laureatów XI edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Justyna Kijonka za pracę Narodowość śląska. Problemy i kontrowersje, napisaną w Instytucie Socjologii pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Marka S. Szczepańskiego, otrzymała wyróżnienie "Otwartej Rzeczypospolitej". Dorota Struzik otrzymała wyróżnienie za pracę Więzy tekstów: "Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego i "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza, napisaną w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego. Nagrody zostały wręczone 26 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie.

SUKCESY ABSOLWENTÓW

Ewa Techman, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim i Wydziału Budownictwa na Politechnice Śląskiej, została koordynatorem wrocławskiego biura firmy Hays. Na nowym stanowisku zajmuje się kierowaniem projektami rekrutacyjnymi i obsługą firm z Dolnego Śląska i Wielkopolski. Dotychczas była dyrektorem ds. personalnych w firmach Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Abrasives, NSK ISKRA i Poligrafia. Odbyła szkolenia z zakresu praktycznych zastosowań psychologii społecznej, m.in. w Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Terapii Gestalt i Polskim Instytucie Ericsonowskim. Jest finalistką konkursu Dyrektor Personalny Roku 1999 i laureatką specjalnego wyróżnienia jury w tym samym konkursie w roku 2000.

Krzysztof Głogowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny, został nowym prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego rady. Obowiązki prezesa przejął 1 października.

Agnieszka Gojny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. z siedzibą w Warszawie. Nowa Prezes Zarządu jest związana z Funduszem od roku 2001 jako pracownik Supernova Management Sp. z o.o. - firmy zarządzającej majątkiem Funduszu. Pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu oraz prokurenta Supernova Management Sp. z o.o. (od roku 2005). Do lipca bieżącego roku, tj. do chwili powołania do Zarządu Funduszu, pełniła również funkcję prokurenta NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. W latach 2001-2004 była Sekretarzem Rady Nadzorczej spółki FNS "FENES" S.A. z siedzibą w Siedlcach. Wcześniej pracowała w Biurze Zarządu RUCH S.A. (2000-2001) i była związana z administracją samorządową (1996-2000).

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Leśnictwa w Belgradzie. Współpraca dotyczy takich dziedzin jak geoinformatyka i prawo, w szczególności: zastosowania technologii GIS w ochronie zasobów naturalnych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, podstaw prawnych polityki leśnej, w tym ochrony lasów i gospodarki leśnej. Wspólnie realizowane będą projekty badawcze, wymiana pracowników i studentów, publikacje i wymiana materiałów naukowych i dydaktycznych oraz konferencje naukowe i warsztaty. Porozumienie podpisano na pięć lat z możliwością przedłużenia.

NAGRODY X STUDENCKIEGO KONKURSU FILMÓW REKLAMOWYCH KODAKA

13 czerwca w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej wręczono nagrody X Studenckiego Konkursu Filmów Reklamowych Kodaka. Zwycięzcą konkursu został Bartłomiej Świderski, student organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej oraz reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, zdobywając za film "King Kong" I nagrodę, nagrodę za reżyserię i nagrodę za scenariusz. Wśród finalistów konkursu znaleźli się także studenci WRiTV: Bartosz Piotrowski - nagroda za zdjęcia do filmu "Cała reszta" i Piotr Rzepka - wyróżnienie za scenariusz filmu "Pamiętnik".

XVI LETNIA SZKOŁA JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ

XVI letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, organizowana co roku przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, rozpoczęła się 31 lipca w cieszyńskim Centrum Kultury. W szkole wzięło udział blisko 200 uczestników 32 krajów świata: Chin, Japonii, Kirgistanu, USA, Kanady, Egiptu, Indii i całej Europy. Dwóch chińskich studentów Katedry Języka Polskiego na Wydziale Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych uczestniczyło w szkole bezpłatnie, na zaproszenie JM Rektora UŚ. Szkole towarzyszyły warsztaty polonistyczne dla nauczycieli języka polskiego pracujących na całym świecie. Na warsztaty zapisało się 50 osób, najwięcej z Niemiec, Francji i Danii. W uroczystej inauguracji szkoły wzięła udział prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Prorektor ds. Współpracy i Promocji UŚ i prof. dr hab. Jerzy Axer z Instytutu Artes Liberales, kierujący Międzynarodową Szkołą Humanistyczną, a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Senatu RP oraz włodarzy miasta i starostwa. Wykład inauguracyjny pt. Stanisław Lem (1921-2006) - fantasta o genialnej intuicji językowej wygłosiła dr Jolanta Tambor, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Zgromadzeni w Cieszynie obcokrajowcy przez cały miesiąc poznawali język polski, polską literaturę, film, teatr, piosenki, obyczaje i zwyczaje kulinarne. Program letniej szkoły obejmował: kurs języka polskiego, cykl wykładów "Wiedza o Polsce", program kulturalny, wycieczki i rekreację oraz spotkania z wybitnymi osobistościami świata sztuki i polskiej sceny politycznej. W tym roku gościem specjalnym letniej szkoły był językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. Tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego 2006 zdobyła Marina Kiwola z Kaliningradu. I wicemistrzem została Jelena Żelezniak z Kaliningradu, tytuł II wicemistrza wywalczyły ex aequo Ukrainka Oksana Ohorilko i Rosjanka Julia Gordejewa.

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

20 lipca w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12, została zainaugurowana działalność Śląskiej Biblioteki Cyfrowej - wspólnego przedsięwzięcia Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiającego dostęp do cennych publikacji z domowego komputera. Porozumienie o cyfrowej archiwizacji i ochronie najcenniejszych zbiorów podpisali JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i Dyrektor BŚ prof. zw. dr hab. Jan Malicki. Celem przedsięwzięcia jest promowanie kultury i nauki Śląska oraz zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do zgromadzonego na Śląsku piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, w szczególności do regionaliów (Silesiaców), a także do wyjątkowo cennych pozycji z piśmiennictwa naukowego, materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. W czasie spotkania został zademonstrowany sposób zdalnego korzystania ze zbiorów.

T.LOVE. KONCERT NA DACHU

25 sierpnia na dachu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 odbył się koncert zespołu T.Love. Koncert był częścią trasy koncertowej Antyradia pod hasłem Dekarock - Miastu i Światu, w której poszczególne wydarzenia odbywały się w nietypowych miejscach Warszawy i Śląska - na dachach, pieszych estakadach, balkonach itp. Był to już trzeci koncert na dachu Instytutu Fizyki UŚ: 19 maja w tym samym miejscu zagrali Cool Kids of Death, a 23 czerwca - Grabaż i Strachy Na Lachy.

PROFESOR RACKI DYREKTOREM INSTYTUTU PALEOBIOLOGII PAN

1 października prof. dr hab. Grzegorz Racki z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ objął stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN. Instytut będący przodującą placówką w dziedzinie badań paleontologicznych i geobiologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii oraz doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii.

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KATOWICE" UŚ NAGRODZONY

Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" UŚ znalazł się wśród laureatów nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury w roku 2006. Nagrody zostały wręczone 11 września w Miejskim Domu Kultury w Katowicach - Giszowcu. Zespół wyróżniono za pracę artystyczną wśród młodzieży studenckiej, promowanie folkloru poprzez ciekawe kompozycje i aranżacje muzyczne oraz choreograficzne, powołanie i wieloletnią organizację Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego w Katowicach.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ