XX Konferencja Krystalografii Stosowanej

Jubileuszową konferencję, która odbyła się w dniach 10-14 września w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, zorganizował Instytut Nauki o Materiałach (Uniwersytet Śląski) przy udziale Komitetu Krystalografii oraz Komitetu Nauki o Materiałach PAN.

Jej honorowym przewodniczącym był prof. dr Z. Bojarski a przewodniczącą dr hab. D. Stróż. W skład Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego weszli wykładowcy: Jaroslav Fiala (Czechy), Carmelo Giacovazzo i Paolo Scardi (Włochy), Fujio Izumi (Japonia), Gernot Kostorz i Walter Steurer (Szwajcaria), Henryk Morawiec, Wolfgang Neumann (Niemcy), Jerzy Pielaszek, Adam Pietraszko oraz Veniamin Sh. Shekhtman (Rosja).

Temat konferencji związany był z rozwojem różnego typu metod badawczych w odniesieniu do materiałów stosowanych w praktyce. W czasie trzydniowych obrad 31 wykładowców z 15 krajów zaprezentowało 31 wykładów, łącznie 115 uczestników z 19 krajów zaprezentowało 52 postery.

Jednym z zaproszonych wykładowców był szeroko znany na świecie naukowiec polskiego pochodzenia Prof. Tadeusz Massalski, obchodzący w tym roku osiemdziesiąte urodziny. Prof. Tadeusz Massalski urodził się w 1926 roku w Warszawie, którą opuścił w czasie trwania wojny i razem z rodziną osiadł w Szwajcarii. Jego kariera naukowa zaczęła się we Włoszech, kontynuował ją w Wielkiej Brytanii. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jego prace dotyczą faz Hume-Rothery’ego, diagramów fazowych i stabilności faz. Prof. T. Massalski wciąż zajmuje się fizyką ciała stałego i metaloznawstwa. Jest członkiem 15 Stowarzyszeń, wydawcą kilkunastu czasopism, przewodniczącym lub członkiem wielu Komitetów.

prof. Tadeusz Massalski
"Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze...!"
- życzenia dla prof. Tadeusza Massalskiego

W dniach 14-17 września konferencji towarzyszyły Letnie Szkoły: "Wyznaczania Struktury Materiałów Polikrystalicznych" oraz "Wyznaczania Naprężeń w Mikroskopii Elektronowej", Ponadto 14 września odbyły się warsztaty na temat wyznaczania naprężeń w metodach rentgenowskich.

MAŁGORZATA KAROLUS

Autorzy: Małgorzata Karolus, Foto: Mirosław Grzegrzółka