Podziękowanie

Drodzy Czytelnicy!

W związku z zakończeniem 20 lipca 2006 roku mojej dziewięcioletniej pracy na stanowisku redaktora naczelnego "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" pragnę podziękować wszystkim współpracownikom za wieloletnią współpracę, profesjonalizm, a Czytelnikom za życzliwość i wiele serdecznych słów, które pozwalały wytrwać w "bojach" z przeciwnościami uczelnianej codzienności.

Moje dobre myśli kieruję do całego zespołu, z którym przyszło mi redagować miesięcznik - serdeczne podziękowania składam na ręce Pań: Katarzyny Bytomskiej, Aleksandry Kielak, Patrycji Mrowiec, Agnieszki Sikory oraz Pana Mariusza Kubika i niemożliwego do wyliczenia w tym miejscu grona współpracowników reprezentujących całą społeczność akademicką Uniwersytetu Śląskiego (od studenta do Rektora).

W okresie kierowania "Gazetą", którą "odziedziczyłem" na prośbę ówczesnego rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka latem 1997 roku po redaktorze, obecnie adiunkcie na Wydziale Nauk Społecznych, Franciszku Szporze, udało się nam zmienić ewolucyjnie formułę pisma, daleko odchodząc od formy biuletynu informacyjno-promocyjnego na rzecz miesięcznika kulturalno-akademickiego. Nie rezygnowaliśmy oczywiście z informowania o bieżącym życiu UŚ. Troską redakcji było również przypominanie przeszłości Uczelni. Nie mogło zabraknąć miejsca na znakomite "czytadła": Jerzego Parzniewskiego, Stefana Oślizły, Piotra Żmigrodzkiego i od niedawna - Włodzimierza Wójcika, czy reportaże podróżnicze oraz dodatki specjalne (dotyczące m.in. Jana Pawła II, Jana Twardowskiego, Archiwum Themersonów, Romana Polańskiego, Spotkań Popiołkowskich)

Chlubimy się faktem, że w latach 2000-2003 współpracował z nami nestor polskiego podróżopisarstwa Lucjan Wolanowski, swój pierwodruk miał u nas także tekst Ryszarda Kapuścińskiego pt. "Dlaczego piszę". Niezwykle ceniłem sobie redakcyjną niezależność i fakt, że w ciągu dziewięciu lat mogłem realizować autorską wizję miesięcznika.

Cieszę się, że nadal - jako członek powołanej kilka tygodni temu Rady Programowej - będę mógł czuwać nad formułą pisma, którym - zgodnie z wolą władz UŚ - będzie kierowała Pani mgr Iwona Kolasińska. Nowej Pani Redaktor Naczelnej życzę powodzenia w prowadzeniu naszego uczelnianego miesięcznika.

Dariusz Rott

Autorzy: Dariusz Rott