Stopnie i tytuły naukowe - Czerwiec 2006

Doktoraty:
Dr Mariusz GĘBAROWSKI Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Grzegorz STUDNICKI Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji