Śląsk, Studenci, Rozwój. Czyli Śląsk i jego rozwój w oczach studentów

I Śląska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Od 31 marca do 1 kwietnia 2006 roku w salach Sejmiku Wojewódzkiego

logo
w Katowicach odbywała się I Śląska Konferencja Studenckich Kół Naukowych przebiegająca pod hasłem Śląsk, Studenci, Rozwój. Czyli Śląsk i jego rozwój w oczach studentów. Potrzeba refleksji i rozmowy o Śląsku sprawiła, że przedstawiciele różnorakich Kół Naukowych ze śląskich uczelni spotkali się, aby ukazać ten region ze swojej perspektywy. Tych młodych ludzi, o czasami skrajnie różnych zainteresowaniach, połączyło jedno: chęć opowiedzenia o swojej pracy, inspirowanej właśnie Śląskiem. Dzięki temu udało im się znaleźć wspólny język i nieważne czy rozmawiali o ustawach dotyczących herbu Śląska, czy o ścieżkach przyrodniczych, czy na co dzień zajmują się rachunkiem różniczkowym czy analizą tekstów literackich. Ważne jest, że czują więź z tym regionem i myślą o nim perspektywicznie.

Organizatorem konferencji byli studenci Naukowego Koła Ubezpieczeń RISK przy Katedrze Rynku Ubezpieczeniowego na Akademii im. K. Adamieckiego w Katowicach pod okiem opiekuna koła prof. dr hab. Ireny Jędrzejczyk. Współorganizatorami byli także: Forum Młodych PiS województwa Śląskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Prof. zw. dr hab. Teodor Kramer
Prof. zw. dr hab. Teodor Kramer

Głównym celem jaki postawili sobie organizatorzy miała być debata nad przyszłością Śląska wśród elity braci studenckiej, jaką bez wątpienia są przedstawiciele Kół Naukowych śląskich uczelni. Debata ta rozgrywała się w obszarach: ekonomii, prawa, nauk ścisłych, humanistycznych, nauk o ziemi i człowieku, a więc dotyczyła wszystkich niemalże aspektów Śląska i jego perspektyw widzianych oczyma studentów. Pośrednim celem, jaki udało się zrealizować, była integracja studentów z różnych śląskich uczelni i o różnych zainteresowaniach. Referaty wygłosili przedstawiciele Kół Naukowych z Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz z Politechniki Śląskiej.

Wstępem do prelekcji studentów były wystąpienia zaproszonych gości Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka, Senator RP Krystyny Bochenek i posła do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Wojciecha Roszkowskiego.

Sesje wykładowe studentów poprzedziła również uroczysta sesja jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Teodorowi Kramerowi. Był to niesamowity gest ze strony organizatorów, którzy okazali szacunek i sympatię temu wybitnemu człowiekowi, związanemu z Akademią Ekonomiczną. Oprócz odśpiewania tradycyjnego "Sto lat" można było usłyszeć także nowocześniejsze dźwięki, co w takich okolicznościach wytworzyło specyficzną, bardzo miłą atmosferę. Ku zaskoczeniu zebranych współprowadzący konferencję dr Andrzej Fesnak wykonał jubileuszowy utwór na klarnecie.

Foto: Maja Szwedzińska

W podobnej atmosferze mijały także sesje wykładowe. Po wygłoszeniu referatów studenci udzielali odpowiedzi na zadawane im pytania dotyczące prezentowanej dziedziny. Tematyka wykładów była skrajnie różna począwszy od "Szans absolwentów na tyskim rynku pracy" przez "Absorpcję środków z funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju Województwa Śląskiego" i "Herb Śląska i jego promocję" aż po referat "Śląsk przez pryzmat matematycznego koła naukowego". Młodzi prelegenci wykazali się dużą wiedzą w prezentowanej tematyce. Referaty nie tylko były wygłaszane, a także prezentowane w postaci multimedialnej. Choć niektóre Koła wykazały się dodatkową inicjatywą jak na przykład studentki z Koła Naukowego Pedagogów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Raciborza, które wygłosiły referat pt. "Szkoła jako nośnik tradycji regionalnych" występując w tradycyjnych strojach ze swojego regionu. Studentki te nauczyły dodatkowo pozostałych uczestników śląskiej piosenki, którą wszyscy zebrani w sali Sejmiku Wojewódzkiego odśpiewali. To właśnie takie spontaniczne i niezaplanowane sytuacje świadczyły o wyjątkowości tego naukowego spotkania.

Foto: Maja Szwedzińska

Cała konferencja była dobrze przygotowana i świetnie prowadzona. Obok wykładów dla "ducha" znalazło się także coś dla ciała: poczęstunek między wykładami, kawa, herbata. W programie całej konferencji obok wykładów znalazły się również impreza integracyjna: "Śląscy Studenci się bawią" oraz wycieczka po najbardziej znanych szlakach Śląska. Konferencji towarzyszyła także wystawa prac ukazujących Śląsk z perspektywy aparatu fotograficznego.

W planach na najbliższą przyszłość organizatorzy mają wydanie książki pokonferencyjnej, w której zamieszczone zostaną wykłady i referaty zaprezentowane. A ponieważ była to, jak wskazuje tytuł, pierwsza konferencja, należy mieć nadzieję na kolejne równie sprawnie przygotowane i przyciągające jeszcze większe rzesze studentów, zainteresowanych bieżącymi problemami naszego regionu. O Śląsku powinno się mówić, gdyż jest to niesamowite, niepowtarzalne miejsce i jak pokazali studenci wśród różnych profesji i dyskursów naukowych można znaleźć wspólny język. Ci młodzi ludzie dostrzegają potencjał, jaki drzemie w Śląsku, a także problemy, jakie nękają ten region i jest to dla niego najlepszą prognozą.

MAJA SZWEDZIŃSKA