FINAŁ X JUBILEUSZOWEGO KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

21 kwietnia 2006 roku w zabytkowej auli najstarszego budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach przy ulicy Żeromskiego 3 w Sosnowcu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom i finalistom X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej. Na uroczystość przybyła młodzież z 38 szkół ponadgimnazjalnych z 17 miast województwa śląskiego: Będzina, Bytomia, Czeladzi, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Kłobucka, Mikołowa, Mysłowic, Myszkowa, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów, Zabrza oraz Żarek. Najliczniej reprezentowanym miastem był Sosnowiec - 10 szkół.

Cieszymy się z rosnącej popularności i zainteresowania naszym konkursem, gdyż jego nadrzędnym celem jest popularyzacja wiedzy technicznej wśród współczesnej młodzieży, a także poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych techniką, którzy powinni podjąć studia wyższe w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna i na kierunku Informatyka.

Prof. dr hab. inż. Jan Ilczuk
Prof. dr hab. inż. Jan Ilczuk

Ideę Konkursu popierają władze rektorskie Uniwersytetu Śląskiego i władze samorządowe Zagłębia Dąbrowskiego. Od kilku lat Konkurs Wiedzy Technicznej jest objęty patronatem zarówno J. M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego - prof. Dr hab. Janusza Janeczka oraz Prezydentów Sosnowca i Dąbrowy Górniczej - Panów mgr inż. Kazimierza Górskiego i mgr Jerzego Talkowskiego.

Na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej licznie przybyli dostojni goście reprezentujący władze Uniwersytetu Śląskiego, władze samorządowe miast Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, władze oświatowe województwa śląskiego i miast Zagłębia Dąbrowskiego, sponsorzy konkursowych nagród, nauczyciele i dyrektorzy szkół uczestniczących w konkursie, władze Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej, władze dziekańskie i członkowie Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach a także sympatycy i przyjaciele Konkursu Wiedzy Technicznej.

Foto: Archiwum WIiNoM

X Jubileuszowy Konkurs Wiedzy Technicznej, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowany był w II etapach. W etapie I - eliminacjach szkolnych, odbywającym się w dniach od 20 stycznia do 17 lutego bieżącego roku na terenie szkół, uczestniczyło 980 uczniów. Etap ten miał na celu wyłonienie czteroosobowej reprezentacji szkoły do udziału w II - uczelnianym etapie. Do tego etapu Konkursu, który odbył się w dniu 22 marca 2006 r., przystąpiło 144 uczniów, wśród których było 13 dziewcząt.

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych bardzo chętnie uczestniczy w Konkursie Wiedzy Technicznej, o czym świadczy fakt, że w obecnej edycji uczestniczyło aż 20 uczniów, którzy brali udział w konkursowych zmaganiach w roku ubiegłym. Jest to bardzo budujące, że młodzież tak żywo interesuje się techniką i pragnie przeżyć przygodę z nią, startując w Konkursie Wiedzy Technicznej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

Na tych, którzy okazali się najlepsi, czyli na laureatów i finalistów Konkursu czekały cenne nagrody rzeczowe, a przede wszystkim promesy uprawniające do otrzymania indeksu na kierunek Edukacja Techniczno - Informatyczna (dla 5 laureatów) i kierunek Informatyka (dla 2 laureatów). I to jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych.

Foto: Archiwum WIiNoM

Finaliści X edycji konkursu Wiedzy Technicznej mieli do rozwiązania 40 zagadnień podstawowych oraz 10 z 20 zagadnień fakultatywnych. Łącznie ocenianych było 50 pytań konkursowych obejmujących zagadnienia z takich dziedzin nauki, jak: matematyka, fizyka, informatyka, przedmioty ogólnotechniczne. Autorami zagadnień konkursowych byli nauczyciele akademiccy Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach działający w ramach Wydziałowej Komisji Konkursowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ilczuka.

Zwycięzcą X Konkursu Wiedzy Technicznej został Marcin Trzewik z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. Drugie miejsce zajęła uczennica z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu - Marta Ziobro. Zdobywcą III miejsca był również uczeń z II LO im. E. Plater w Sosnowcu - Paweł Pasteczka. Laureatem czwartego miejsca był Piotr Müller z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. W zaszczytnym gronie laureatów i finalistów jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej znaleźli się również: Paweł Zakliński i Paweł Bednarz z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Marcin Sikora i Rafał Nowicki z Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu, Marcin Wcisło z I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach oraz Krzysztof Zieliński z sosnowieckiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica.

Foto: Archiwum WIiNoM

Przyznanie tak wielu nagród rzeczowych - wysokiej jakości sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczno - akustyczny, kurs językowy - było możliwe dzięki życzliwości i hojności przyjaciół naszego Konkursu, do których należą władze miejskie i oświatowe Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Szkoła Języków Obcych PROFI - LINGUA, władze rektorskie i administracyjne naszej uczelni oraz władze dziekańskie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. W gronie przyjaciół konkursu jest także firma cateringowa UNI - MENSA, która, niezmiennie od wielu już lat, po zakończeniu finałowej gali, zaproponowała naszym gościom smakowite menu.

W podsumowaniu X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej prof. dr hab. Jan Ilczuk podkreślił, że poziom wiedzy technicznej tegorocznych uczestników konkursu był bardzo wysoki i śmiało mogą oni skonfrontować swoją wiedzę z młodzieżą z innych krajów Unii Europejskiej. Osiągnięcia uczniów w kolejnych 10-u edycjach Konkursu Wiedzy Technicznej wskazują na aktywność i zaangażowanie młodzieży w pogłębianiu wiedzy technicznej, na doskonalenie umiejętności analizowania zjawisk otaczającej ją rzeczywistości, a także na rozwijanie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Wysoki poziom wiedzy technicznej uczestników Konkursu Wiedzy Technicznej pozwoli w przyszłości na osiągnięcie przez nich upragnionych celów. A są nimi niewątpliwie podjęcie studiów w wyższych uczelniach technicznych - my organizatorzy mamy nadzieję, że w swoich wyborach młodzi ludzie nie zapomną o propozycjach edukacyjnych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach a także otrzymanie atrakcyjnych stanowisk pracy odpowiadających uzyskanemu wykształceniu i aspiracjom młodego pokolenia Polaków.

JAN ILCZUK

Autorzy: Jan Ilczuk