Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Kwiecień 2002

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Andrzej MATAN WPiA

Stopień naukowy doktora uzyskali:
dr Wiesława ANTOŃCZYK WFil.
dr Halina PAWELEC WNoZ
dr Monika MUSIAŁ WMFChem.
dr Janusz STANEK WPiPs