EDUKACJA 2002

W dniach 26-28 lutego odbywały się w Hali Widowiskowo - Sportowej "SPODEK" w Katowicach IV Ogólnopolskie Prezentacje EDUKACJA 2002. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Trzydniowa impreza adresowana jest głównie do młodzieży szkół średnich, zainteresowanej polską ofertą edukacyjną w zakresie wszelkiego rodzaju studiów i programów. Program Prezentacji wzbogacono o cykl wykładów dotyczących polityki Unii Europejskiej wobec młodzieży i funkcjonowania edukacji w zjednoczonej Europie. Trzy wystąpienia przygotowali pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ: Messel paleontologiczne Pompeje i Strzykwy (dr Andrzej Boczarowski z Katedry Paleontologii i Biostratygrafii WNoZ) oraz Satelity meteorologiczne NOAA jako narzędzie wielokierunkowych badań środowiska geograficznego (mgr Artur Widawski z Katedry Klimatologii WNoZ). Liczebność gości odwiedzającej tłumnie targowe stoiska (ok. 17 tys.) po raz kolejny zaskoczyła (pozytywnie) organizatorów i wystawców.

Edukacja 2002

Pierwszego dnia imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, m.in.: Krystyna Karolczyk-Tryba (Pełnomocnik Śląskiego Kuratora Oświaty) i Wiceprezydent Katowic Jerzy Dolinkiewicz, oficjalnego otwarcia Prezentacji dokonała Prorektor ds. Kształcenia UŚ prof. Zofia Ratajczak. Patronat nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice, Śląski Kurator Oświaty i Wychowania, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Edukacja 2002

Nie da się ukryć, że stoisko uniwersyteckie, przygotowane i koordynowane przez Biuro Promocji i Karier, przyciągnęło olbrzymią liczbę zainteresowanych maturzystów. Uniwersytet Śląski dysponował tradycyjnie największą powierzchnią spośród 59. wystawców obecnych w Spodku. Sprzedano rekordową ilość ponad 530 egzemplarzy Informatora dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim, kolejne 120 sztuk rozdano nauczycielom i przedstawicielom poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na uniwersyteckim stoisku informacyjnym obecni byli także cały czas przedstawiciele Działu Nauczania (udzielający szczegółowych wiadomości na temat rekrutacji) i Działu Spraw Studenckich (oferta pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów). Zainteresowani mieli okazję zapoznać się z przygotowaną specjalnie na tę okazję przez BPiK multimedialną prezentacją Uniwersytetu Śląskiego.

Edukacja 2002

O estetyczną stronę ekspozycji naszej uczelni zadbali pracownicy cieszyńskiej Filii UŚ - ozdabiając ascetyczne boksy wielobarwnymi, intrygującymi grafikami i plakatami. Zakomponowane w półkolu sztalugi i rzeźby świetnie korespondowały z usytuowanym nieopodal stoiskiem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Prezentowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego uatrakcyjniały dodatkowo występy muzyczne: Zespołu Muzyki Dawnej drugiego dnia prezentacji i kapeli góralskiej w czwartek (obydwie grupy związane z cieszyńską Filią UŚ). Ponad gwar wybijał się donośny sygnał trąbki, oznaczający zakończone sukcesem użycie specjalnego roweru, przywiezionego z Zakładu Dydaktyki Fizyki. Dzięki niemu każdy miał możliwość samodzielnego doświadczenia jak ciężko wyprodukować odpowiednią ilość energii elektrycznej przy użyciu siły mięśni ludzkich. "Profesjonalną obsługę medialną i duchową" wspólnego stoiska zapewnili pracownicy i studenci Wydziału Radia i Telewizji oraz Wydziału Teologicznego - cieszących się sporym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy z nieukrywanym zaciekawieniem wypytywali o specyfikę studiów i zasady rekrutacji.

Edukacja 2002

Niepowtarzalna atmosferę IV Ogólnopolskich Prezentacji EDUKACJA 2002 pomogą zapewne oddać zdjęcia, dokumentujące nie tylko wygląd oblężonych stoisk, ale także pomysłowość i pasję pracowników oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego z zapałem promujących macierzystą Alma Mater.

Edukacja 2002