Uniwersytet Śląski Waszym przyjacielem!

1 marca br. odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Śląskiego ze studentami niepełnosprawnymi. Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń: wojewódzkiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii na Rzecz Rehabilitacji i Integracji Osób Niepełnosprawnych FORUM ON, Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCENT oraz Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM.

Według opinii obecnych na sali studentów spotkanie, a raczej poruszane w jego trakcie problemy, były w zasadzie takie same jak w roku ubiegłym. Przez ten czas zmieniło się niewiele, choć wiele obiecywano. Uniwersytet mógłby być z pewnością bardziej przyjazny dla niepełnosprawnych, gdyby nie trudności finansowe.

Po roku:
działa już biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych przy ul. Bankowej 14, p. 410a (parter), gdzie mogą zgłaszać się wszyscy studenci czy ich opiekunowie.

Uczelnia zainicjowała budowę wieloletniego programu usuwania barier architektonicznych we wszystkich budynkach uniwersyteckich. Oprócz tego władze uczelni włączyły się w propagowanie programu STUDENT, uruchomionego od 1 stycznia tego roku przez PFRON. Zamontowano barierki przy schodach frontowych Wydziału Filologicznego (pl. Sejmu Śl.) i są pieniądze na przebudowę budynku przy ul. Bankowej 14.

Program STUDENT - powstał, by umożliwić studentom niepełnosprawnym zdobywanie wykształcenia. Skierowany jest do osób z I i II grupą inwalidzką zainteresowanych studiami dziennymi, zaocznymi lub uzupełniającymi. Nie wiadomo jeszcze czy "uzupełniające" obejmują podyplomowe i doktoranckie. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do kosztów dojazdu na uczelnię, zakwaterowania, zakupu sprzętu (np. komputera), książek lub materiałów biurowych. Kryteria dochodowe - osoba samotna nie może przekroczyć kwoty =912,00 zł. brutto, w rodzinie na 1 osobę musi przypadać nie więcej niż =760,00 zł. Wnioski są przyjmowane przez cały czas w siedzibie Funduszu (Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10/8) do końca czerwca tego roku. Po tym terminie o takie dotacje należy prosić w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem nauki lub najpóźniej do 14 października. Jedna osoba może uzyskać kwotę ok. 3800 zł. na semestr, konieczne przy rozliczeniach będą wszystkie rachunki (np. bilety, itp.)

spotkanie

FORUM ON - działające w Katowicach, przy ul. Morcinka 19a, dąży do poprawy wykształcenia osób niepełnosprawnych i ich integracji poprzez udoskonalanie przepływu informacji. Oferuje pomoc m.in. w przypadku problemów bytowych i zapewnieniu rehabilitacji, ośrodek prowadzi też różne szkolenia. Oprócz tego FORUM ON zajmuje się poszukiwaniem pracy dla niepełnosprawnych, w najbliższych tygodniach rozpocznie działalność biuro pośrednictwa pracy.

AKCENT - Katowice, ul. Rataja 14 - także stawia na edukację. Stowarzyszenie jest wyposażone w pracownię komputerową i rehabilitacyjną, z których można korzystać. Współpracuje ze szkołami, zachęca studentów do udzielania pomocy przy prowadzeniu kursów i korepetycji.

Bracia Maciejewscy, reprezentujący RAZEM, odszukują osoby niepełnosprawne, zachęcają do podejmowania studiów, wspierają, chcą pomagać.

Obecny na spotkaniu kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zachęcał do podnoszenia zdrowotności i czynnego odpoczynku; zarzucił studentom unikanie ruchu i zasłanianie się zwolnieniami lekarskimi. Do wykorzystania są: basen, siłownia, istnieje możliwość zajęć rehabilitacyjnych - odpowiednio przeszkolona kadra podobno jest. Godziny i formy zajęć do uzgodnienia. Pan kierownik zachęcił także do pokonywania barier architektonicznych z wykorzystaniem sprawnych kolegów, na pewno ktoś się zlituje i wtaszczy wózek z właścicielem do samej siłowni.

W Bibliotece Głównej również rozwiązywane są problemy osób niepełnosprawnych - książki można już zamawiać przez Internet (jeżeli są, oczywiście), może też przyjść po książkę ktoś inny (np. opiekun), byle miał przy sobie indeks zainteresowanego. Poważnym kłopotem jest dostęp do Internetu - zbyt mała liczba stanowisk i ciągłe kolejki. A może by tak zarezerwować 1 stanowisko w określonej godzinie tylko dla osób niepełnosprawnych? Biblioteka ma inną propozycję - czynna jest do godziny 18.00, a w soboty do 15.00, wtedy jest mniejszy ruch (Tak, tylko kto pomoże wtedy na schodach?).

spotkanie

Studenci pytają:

 • dlaczego spotkanie odbyło się akurat w auli im. K. Lepszego, na I piętrze, a nie np. w budynku WNS przystosowanym podobno do potrzeb niepełnosprawnych?
  1. W tamtym budynku nie ma dużej i płaskiej sali.
  2. Były przecież "żywe podnośniki".
  3. Wybrana sala była na takie spotkanie najdostojniejsza.
 • dlaczego wykładowcy są tak bardzo przeciwni nagrywaniu wykładów na dyktafon, niesprawne ręce są dosyć dużą przeszkodą w notowaniu?
  1. Prawa autorskie, poza tym wykładający zawsze może powiedzieć coś, co nie powinno być rozpowszechnione (!).
  2. Pytać, prosić, albo nagrywać "po cichu".
 • dlaczego winda na pl. Sejmu Śląskiego jest tak często i długo nieczynna, taszczenia wózka na IV piętro jest nieco uciążliwe (w dodatku tam prawie same kobiety), a schody frontowe są bardzo śliskie?
  1. Zanotowano.
 • czy są przewidziane jakieś ulgi w odpłatności za akademiki w przypadku studiów zaocznych.
  1. Przepisy nie przewidują.
 • czy można wreszcie uwzględniać w grafikach zajęć uczestnictwo osób, które mają problemy z poruszaniem się? Przejście z np. ul. Bankowej na pl. Sejmu Śląkiego w ciągu 1 przerwy nie zawsze jest możliwe?
  1. Należy to zgłosić w dziekanacie.
  2. Jeżeli już zgłaszano i po interwencji skutek jest taki, że należy się przenosić tylko raz, a nie dwa w ciągu dnia, zgłosić jeszcze raz.
 • czy można ustalić zniżkę w opłatach za studia zaoczne na dłuższy okres niż 1 semestr (studenci czekający na odpowiedź w tej sprawie są często zagrożeni skreśleniem)?
  1. Nie, każdy semestr zmienia sytuację studenta, zawsze może on przestać być studentem.
 • czy istnieje możliwość uzyskania stypendium zagranicznego przez studenta niepełnosprawnego?
  1. Tak, jest wiele możliwości, należy szukać w Internecie, na tablicach ogłoszeń lub w różnych fundacjach.
  2. Jest program SOKRATES - należy się zgłosić do opiekuna naukowego.

Poza tym, w przypadku dodatkowych pytań czy problemów możecie zgłosić się do wspomnianego biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Powodzenia!!!