Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej dotyczący sondażu wyborczego na funkcję rektora

Katowice, dnia 18 marca 2002 r.


Uczelniana Komisja Wyborcza
Uniwersytetu Śląskiego

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej
dotyczący sondażu wyborczego na funkcję rektora.

Na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 18 marca 2002 r. przeprowadzony został sondaż wyborczy na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005.

Na posiedzeniu według listy obecnych było 181 elektorów uprawnionych do głosowania. Głosowało 181 elektorów. Głosów ważnych oddano 179, nieważnych dwa.

Wynik przeprowadzonego sondażu jest następujący:

1.Janusz Janeczek- 85
2.Jerzy Zioło- 23
3.Krystian Roleder- 22
4.Wiesław Banyś- 9
5.Jan Iwanek- 4
6.Tadeusz Miczka- 4
7.Maksymilian Pazdan- 4
8.Józef Bańka- 3
9.Wojciech Kalaga- 2
10.Genowefa Grabowska- 2
11.Andrzej Radziewicz-Winnicki- 2
12.Kazimierz Zgryzek- 2
13.Jerzy Warczewski- 2
14.Manfred Uglorz- 2
15.Roman Ger- 1
16.Małgorzata Domagała- 1
17.Andrzej Jankowski- 1
18.Stanisław Kucharski- 1
19.Wojciech Kojs- 1
20.Kazimierz Marszał- 1
21.Marek Piechota- 1
22.Zofia Ratajczak- 1
23.Krzysztof Rolleder- 1
24.Halina Rusek- 1
25.Iwona Szarejko - 1
26.Kazimierz Ślęczka- 1
27.Kazimiera Wódz- 1

Za zgodność z protokołem Komisji Skrutacyjnej
Mgr Dorota Suchoń - Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego