Nowe książki

W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UKAZAŁY SIĘ:

P r a c e  n a u k o w e

HISTORIA. Wojciech Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego, Katowice 1993, rez., sum., zł 40 000,-

NAUKI POLITYCZNE. Krzysztof Zwierzchowski: Organizacje interesów grupowych a Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 25 000,-

LITERATUROZNAWSTWO. Kryzys tożsamości. Slavica, Red. Barbara Czopik, Emil Tokarz. Katowice 1992, rez., sum., zł 30 000,-

PRAWO. Państwo - sprawiedliwość. Dawniej i dziś, Red. Adam Lityński, Katowice 1993, Zsfg., zł 40 000,-

MATEMATYKA. Annales Mathematicae Silesianae. Vol. 6. Komitet Redakcyjny, Katowice 1992, ref., zł 30 000,-

FIZYKA. Bogusław Fugiel: Hipoteza skalowania, a podatność elektryczna ferroelektryków TGSe w fazie nieuporządkowanej, Katowice 1993, sum., Zsfg., rys., zł 25 000,-

POZA UNIWERSYTETEM UKAZAŁY SIĘ: LITERATUROZNAWSTWO.

Marek Piechota: Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego, Katowice 1993, s.143, indeks nazwisk, sum., (ceny nie oznaczono), Wyd.: "Śląsk" Sp. z o.o.

SOCJOLOGIA. Szkoła chicagowska w socjologii, Red. Kazimiera Wódz, Krzysztof Czekaj, Katowice-Warszawa 1992, s. 269.

Krzysztof Łęcki, Jacek Wódz, Kazimiera Wódz, Piotr Wróblewski: Świat społeczny Ślązaków, Katowice 1992, s.109.

Przestrzeń - środowisko społeczne - środowisko kulturowe. Z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska, Red. Kazimiera Wódz, Katowice 1992, s.l07.

Autorzy: Redakcja