Nowe zasady ulg w opłatach pracowników za przejazdy PKP

Prawie za darmo

Na początku roku dowiedzieliśmy się, iż w myśl nowych generalnych zasad ulg w cenach przejazdów PKP doktoranci i pracownicy dydaktyczni szkół wyższych (nauczyciele akademiccy) otrzymują prawo do 50 procent zniżki na bilety 2 klasy w pociągach osobowych. Natomiast pracownicy administracyjni i techniczni uczelni a także małżonkowie nauczycieli akademickich prawa do ulg stracili. Środowisko nasze odebrało to jako zasadnicze uszczuplenie dotychczasowych przywilejów.

W sprawę wdały się związki zawodowe działające w uczelniach, można - sądzimy uznać, iż skutecznie, albowiem na podstawie porozumienia między nimi a Ministerstwem Edukacji Narodowej uczelnie zostały zobowiązane do wykupienia od PKP ulg dla swych wszystkich pracowników. Dokonuje się to na następujących warunkach:

1. Uniwersytet wykupuje dla nas - zainteresowanych pracowników - legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów pociągami - (także ekspresami i pospiesznymi) w 2 klasie.

2. Cena takiej legitymacji wynosi 568 tys. złotych z czego uczelnia ze swych środków pokrywa połowę a drugą połowę - pracownik, przy czym część ceny przypadającą na pracownika uczelnia potrąca przy wypłatach pensji - w 4 ratach.

3. Istnieje możliwość wykupienia na indywidualne życzenie legitymacji uprawniającej dodatkowo do podróżowania 1 klasą. Wtedy jednak pracownik musi zapłacić 568 tys. złotych (także będzie to potrącane w 4 ratach).

4. Zniżki (legitymacje) będą ważne do końca bieżącego roku.

5. 0 bezpłatne legitymacje mogą ubiegać się wszyscy pracownicy zatrudnieni przynajmniej w wymiarze pół etatu oraz doktoranci.

Udogodnienia, o których piszemy, niestety nie obejmują emerytów i rencistów.

Na cele tak zaplanowanej operacji uczelnia wykorzysta wszystkie środki przeznaczone na delegacje i w związku z tym nie będzie w ciągu roku finansować żadnych służbowych przejazdów kolejowych. Natomiast zachowane zostaną dopłaty do miejscówek, diet delegacyjnych, które rozliczane będą jak dotychczas tzn. - jeżeli znajdą się odpowiednie środki finansowe.

Koszt wykupu legitymacji ustalony został wg cen na bilety PKP z roku 1992. W perspektywie zapowiadanych podwyżek cen za przejazdy PKP w najbliższych 2 kwartałach oznacza to dla nas - posiadaczy ulg - istotne oszczędności w domowych budżetach.

Generalnie przytłaczająca większość pracowników uczelni zadeklarowała już zainteresowanie nabyciem prawa do bezpłatnych przejazdów PKP i tym samym zgodę na potrącenie z pensji przypadającej na nich części opłaty. Brak takiej deklaracji (zgłoszonej w dziekanatach lub innych strukturach uniwersytetu czy w Dziale Spraw Osobowych) będzie traktowany jako rezygnacja pracownika z dodatkowej zniżki (w przypadku nauczycieli akademickich) i wtedy pracownicy owi pozostaną przy swoich uprawnieniach wynikających z generalnych zasad przedstawionych na wstępie niniejszej informacji.