Pożegnanie

16 lutego społeczność akademicka filii w Cieszynie pożegnała na zawsze

PROFESORA
EDWARDA LONDZINA


Zmarły był długoletnim nauczycielem akademickim, profesorem w Zakładzie Dydaktyki Muzycznej Instytutu Pedagogiki Muzycznej. Związany przez 40 lat z Cieszynem propagował ruch muzyczny w regionie, tworzył i opiekował się amatorskimi zespołami artystycznymi. W latach 1948-1955 był muzykiem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Autorzy: Redakcja