Jak przebiega komputeryzacja UŚ ?

Senat UŚ na posiedzeniu 16 marca m.in. wysłuchał i przyjął informację o stanie zaawansowania programu komputeryzacji naszej uczelni. Informację złożył pełnomocnik rektora ds. komputeryzacji prof. ZYGMUNT GBURSKI; wyjaśnień udzielał także dyrektor uczelnianego Centrum Techniki Obliczeniowej mgr Krzysztof Kurczyński(linicjator wprowadzenia na nasze łamy stałej "działki" informatycznej i jej współautor).

Prof. Gburskiego poprosiliśmy aby na użytek "GU" i pożytek jej Czytelników przedstawił to, o czym warto aby dowiedziała się cała nasza społeczność akademicka. Z właściwą przedstawicielom nauk ścisłych powściągliwością i umiejętnością syntetycznego ujmowania zagadnień, pełnomocnik rektora ds. komputeryzacji informuje:

1. Plan "superkomputeryzacji" największych środowisk naukowych Polski.

Komitet Badań Naukowych rozpoczyna wieloletni program, w wyniku którego regiony kraju o największej koncentracji wyższych uczelni i placówek naukowych mają zostać wyposażone w superkomputery.

Przyznano już 10,5 mld zł do podziału na trzy makroregiony: Warszawa, Kraków i Poznań. Wprowadzenie superkomputerów w tych trzech ośrodkach ma charakter pilotujący i ma wyprzedzać "o jeden krok" podobne działania w pozostałych regionach. Oprócz już wymienionych, wytypowano jeszcze 11 regionów. Jak łatwo zgadnąć, nasz makroregion obejmuje teren Gliwic, poprzez Zabrze, Katowice, aż do Sosnowca.

Projekty poszczególnych makroregionów są obecnie analizowane przez KBN. Projekt "Śląsk" zakłada wykonanie magistrali szybkiej sieci komputerowej łączącej poszczególne placówki naukowe oraz instalację superkomputera. Fizyczna lokalizacja superkomputera, w obecnej fazie projektu jeszcze nie ustalona, nie jest przy tym rozwiązaniu sprawą kluczową.

Późną wiosną na Uniwersytecie Warszawskim nastąpi testowanie superkomputerów dwóch wyselekcjonowanych uprzednio firm: Convex i Cray. W testach trwających trzy miesiące będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk naukowych Warszawy, Krakowa i Poznania.

2. W KBN znajdują się dwa duże wnioski UŚ związane z komputeryzacją naszej uczelni.

W pierwszym wniosku główny akcent położony jest na rozwój wewnętrznej sieci komputerowej uczelni; drugi dotyczy zakupów licencjonowanego oprogramowania systemowego i specjalistycznego.

Decyzja KBN wkrótce!

3. Postępuje komputeryzacja Biblioteki Głównej US. Lokalna sieć komputerowa, istniejąca już od dłuższego czasu w BG, zostanie wkrótce przyłączona do Internetu (Isieć o zasięgu światowym). Następny krok, to komputeryzacja bibliotek wydziałowych, instytutowych,...

4.Prowadzone są intensywne testy oprogramowania komputerowego przeznaczonego do obsługi dziekanatów. Testuje się oprogramowanie współpracujące z systemem operacyjnym UNIX i DOS. Po wdrożeniu, wszystkie dziekanaty uczelni będą wreszcie pracowały przy użyciu identycznej i "przyjaznej" bazy danych.

5. Technika elektronicznego przetwarzania informacji nie ominie żadnego z dzia1ów administracji uczelni. Trwają prace nad wdrożeniem oprogramowania dla księgowości, inwentaryzacji, kadr, zarządzania, gospodarki materiałowej. Wszystkie programy w wersji sieciowej z wielodostępem (UNIX).

Autorzy: Redakcja