Wspólna prezentacja dorobku plastyków - pedagogów UŚ i Uniwersytetu w Ostrawie

Razem ale osobno

Wielkim wydarzeniem dla całego Uniwersytetu Śląskiego nazwał prorektor prof. Kazimierz Ślęczka wspólną wystawę prac plastycznych pedagogów Instytutu Kształcenia Plastycznego Filii US w Cieszynie oraz Katedry Twórczości i Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

Wystawa ta, eksponowana od 4 do 28 marca w salonach bielskiego Biura Wystaw Artystycznych, stanowiła materialny przejaw współpracy obu uczelni: W pawilonie przy ulicy 3 Maja zgromadzono w dwóch salach wystawienniczych dzieła 24 pracowników naukowo-dydaktycznych Filii (nierzadko jej absolwentów) oraz prace artystyczne 15 pedagogów z Uniwersytetu Ostrowskiego.

Ekspozycja z założenia pozbawiona wspólnego mianownika i uogólniającej tezy, była prezentacją różnych form wypowiedzi plastycznej. Poszczególne dzieła reprezentowały tak różnorodne dyscypliny artystyczne jak: malarstwo, rysunek, grafika, fotogram, rzeźba, tkanina artystyczna, kompozycja przestrzenna. Celem tak zaaranżowanej wystawy było ukazanie różnych osobowości twórczych, indywidualności artystycznych, zobrazowanie rozmaitości postaw i spojrzeń. Poprzez dobór prac "ujawniona została intymna materia działalności twórczej każdego z uczestników wystawy". "Tutaj wszyscy są razem L..I Tutaj - mimo, że razem z innymi - każdy występuje osobno" - napisał we wstępie do katalogu dyrektor Instytutu Kształcenia Plastycznego Filii US prof. Norbert Witek.

Słowa te, powtórzone zostały na wernisażu, który zgromadził wielu znamienitych gości. Władze naszej uczelni reprezentowali: prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Filii US prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Ostrawski: rektor prof. dr Jaroslav Hubacek i dziekan Wydziału Pedagogicznego doc. Rudolf Bernatik. Obecne było grono pracowników naukowo dydaktycznych obu uczelni, studenci. Na wystawę przybył także wojewoda bielski Mirosław Styczeń, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy, duchowieństwo innych wyznań. Wśród gości dostrzec można było wielu animatorów życia kulturalnego na Podbeskidziu.

Nielada atrakcję wernisażu stanowił koncert doc. Aleksandra Lasonia. Kompozytor zsynchronizował swe wizje dźwiękowe z charakterem prezentowanych obrazów. Owe impresje plastyczne w wydaniu muzycznym często uatrakcyjniają estetycznie wernisaże w bielskim BWA, wzorcowo prowadzonym przez Helenę Dobranowicz. Artysta tej miary jak doc. Lasoń, wystąpił jednakże tutaj po raz pierwszy.

Organizatorzy zadbali nie tylko o doznania duchowe, ale także cielesne. Podawano, oprócz tradycyjnej już w takich okolicznościach lampki wina, kanapki Iw wielu wanantachl, ciastka, kawę, herbatę, napoje chłodzące. Nieskrępowana atmosfera sprzyjała wymianie myśli, uwag, ostrzeżeń niekoniecznie na temat sztuki. Spotkali się bowiem luminarze nauki, ludzie kultury z przedstawicielami władz administracyjnych regionu. Zetknęły się ze sobą dwa odmienne środowiska artystyczne, pedagogiczne.

Gościom udostępniono bogato ilustrowany katalog, zawierający biogramy pedagogów eksponujących na wystawie swe prace plastyczne, noty częstokroć wzbogacone zostały przez osobiste refleksie autorów prac. Wartość tego okolicznościowego wydawnictwa, zredagowanego przez prof. Eugeniusza Delektę (zarazem komisarza wystawy) podnosi spora ilość reprodukcji barwnych (każdy z twórców reprezentowany jest przez jedną pracę). Katalog posiada również część czeskojęzyczną, poświęconą pedagogom z Uniwersytetu Ostrowskiego. Ukazanie się katalogu możliwe było dziki sponsorom - Filii UŚ, Urzędowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej, Urzędom Miejskim w Cieszynie i Bielsku-Białej oraz zakładom Przemysłu Cukierniczego "Olza" w Cieszynie.

Ekspozycja w bielskim BWA była pierwszą tego rodzaju zbiorową prezentacją sztuki autorstwa pedagogów Filii i Uniwersytetu w Ostrowie. Na co dzień wykładowcy oraz studenci Instytutu Kształcenia Plastycznego organizują indywidualne wystawy na terenie uczelni w Uniwersyteckiej Galerii Sztuki Współczesnej, nad którą opiekę merytoryczną sprawuje doc. Jerzy Wroński. Tutaj również eksponowane są prace wybitnych artystów z kraju i zagranicy.