XXXVIII promocja doktorska

9 marca br. na naszym uniwersytecie odbyła się XXXVIII Promocja Doktorska. Poprzednia promocja miała miejsce dokładnie przed rokiem - 10 marca 1992 roku. Do promocji przystąpiło 6 doktorów habilitowanych i 17 doktorów z wydziałów: nauk społecznych, filologicznego, nauk o ziemi oraz techniki. Uroczystość tą zapewne w sposób szczególny przeżywały społeczności Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Techniki gdyż po raz pierwszy w historii tych wydziałów i zarazem uniwersytetu promowano doktorów "własnego chowu" 8 osób z WNoZ i 3 osoby z WT. Gratulujemy wydziałom i promowanym.

W ceremonii wzięli udział: JM Rektor, prorektor ds, nauki i współpracy z zagranicą, dziekani wydziałów, promotorzy prac doktorskich oraz zaproszeni goście, w tym przyjaciele i najbliżsi promowanych. Podziękowanie w imieniu wszystkich doktorów wygłosiła dr Monika Jachowicz z Wydziału Nauk o Ziemi. Do chwili obecnej na naszej uczelni stopień doktora uzyskały 1182 osoby, a doktora habilitowanego 160 osób. W kwietniu odbędzie się kolejna promocja doktorów z pozostałych wydziałów.

Autorzy: K.F.