Komisja PAN w Cieszynie

Od lutego w Filii UŚ w Cieszynie działa Komisja Polsko-Czeska i Polsko-Słowacka PAN - Oddział w Katowicach. Jest to pierwszy przypadek powołania komisji Polskiej Akademii Nauk z dala od wielkich centrów naukowych, kulturowych. Wybór Cieszyna nie był jednakże przypadkowy. Miasto, usytuowane na pograniczu wielu narodów, regionów, kultur, wydaje się do takiej roli szczególnie predestynowane.

Przedmiotem zainteresowań i badań komisji, której przewodniczy prof. dr hab. Alojzy Kopoczek, będzie problem szeroko rozumianego pogranicza. Prace .badawcze, prowadzone przez pracowników naukowych Filii, dotyczyć będą rozległej problematyki historycznej, literackiej, muzycznej, plastycznej, etnograficznej, ekologicznej, ekonomicznej cieszyńskiego pogranicza. Przewidziana jest także współpraca z czeskimi i słowackimi placówkami naukowymi, organizacja sympozjów, sesji, spotkań. W ramach prac sekcji historyczno-literackiej przewidziano systematyczne prelekcje zagranicznych gości. Pierwsza odbędzie się 27 kwietnia z inicjatywy zastępcy przewodniczącego komisji prof. dr hab. Edmunda Rosnera. Prof. Jiri Urbanec z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie wygłosi wykład o czeskich pisarzach śląska cieszyńskiego. Swój przyjazd do Cieszyna zadeklarował również prof. Vaclavek z Uniwersytetu w Ołomuńcu. Podjęto także wstępne rozmowy z prof. J. Svobodą i doc. dr J. Svobodovą z Uniwersytetu Ostrawskiego.

W planach przewidziano również prelekcje wybitnych polskich bohemistów, z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Komisja będzie także współorganizatorem II konferencji poświęconej kulturze Zaolzia (pierwsza odbyła się w Filii w grudniu 1992 roku!. Powstałą w Cieszynie Komisję PAN interesują bowiem nie tylko partnerskie stosunki z czeskimi i słowackimi uczelniami, ale także problematyka Polaków w Czechach i na Słowacji.

Autorzy: MP