Bez sponsora za to z sukcesami

Trzy lata temu przy Studium Nauczycielskim w Katowicach powstał Chór Kameralny Colegium Musicum, którego dyrygentem jest pani Jadwiga Maria Wandiger. W skład tego mieszanego chóru prezentującego w swym repertuarze muzykę renesansową, barokową, okresu międzywojennego i współczesną, wchodzą obecnie także studenci różnych wydziałów naszej uczelni.

Colegium Musicum oprócz kilku wcześniej wygranych konkursów zdobyło w Kaliszu (styczeń'93) I nagrodę na prestiżowym XV Ogólnopolskim Przeglądzie Kameralnych Chórów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum". Zwyciężyli w dosyć silnej konkurencji, otrzymując dodatkowo Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za najlepszą interpretację utworów kompozytorów polskich, a za najlepszego dyrygenta kaliskiego przeglądu uznano panią Jadwigę Marię Wandiger. Może trudno w to uwierzyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale pani Jadwiga pracuje z chórem kilka dodatkowych godzin w tygodniu...społecznie. A najciekawsze jest to, że tak dobrze zapowiadającego się chóru nikt nie sponsoruje.

W czerwcu tego roku Colegium Musicum będzie reprezentować Polski w Bydgoskich Impresjach Muzycznych. Opiekunka zespołu ma nadzieję, że do tej pory chór znajdzie j a k i e g o ś sponsora. My w redakcji zastanawiamy się czy tym sponsorem - patronem nie mogłaby się stać nasza uczelnia?

Autorzy: ela