Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Maj 1997

Kwalifikację II stopnia (odpowiednik habilitacji) uzyskał

Jan Herma z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Cieszynie

Stopnie doktora uzyskali:

Dr Ewa Szadzińska - WPiPs

Dr Katarzyna Niebrój - WNS

Dr Szymon Hrebenda - WNS

Dr Aleksandra Drozd-Rzoska - WMFCh

Dr Bogdan Gądek - WNoZ