NOWE NUMERY W CTO

Centrum Techniki Obliczeniowej informuje, że w związku z instalacją nowej centrali telefonicznej CTO z dniem 1. 04. 1997 roku nastąpiła zmiana numerów wewnętrznych abonentów - pracowników CTO. Zmiana numerów podyktowana jest chęcią zapewnienia lepszej komunikacji użytkowników sieci komputerowej z pracownikami centralnego serwisu sieciowego.

A oto zmiany:
Połączenie zewnętrzne poprzez TP SA - bez zmian: 596 - 847

Połączenia w obrębie UŚ - numery wewnętrzne: 1768 oraz 1778. Poprzez te dwa numery wewnętrzne realizowane będą wszystkie połączenia z poszczególnymi abonentami CTO. Dotychczasowe numery wewnętrzne UŚ dla CTO, inne niż wymienione wyżej, tracą swą ważność.

Aktualizacja:

Dotychczas Nazwisko Aktualnie
1778 H. Badera (sekretariatCTO) 32
1768 M. Uhlig (dyrektor CTO) 33
1531 A. Daniel 34
1692 E. Uhlig, M. Bawołek N. Sawicki 35
1623 J. Świeczkowski 36
1672 L. Ganiecka-Maciuk 37
1639 B. Porębska 38
1723 Z. Tokarska, B. Serednicki 39
1792 Ł. Maćkowiak 40

Przykład połączenia w obrębie UŚ: chcąc uzyskać połączenie z wybranym abonentem CTO należy wybrać jeden z numerów: 1768 lub 1778, poczekać na zgłoszenie operatora centrali lub znając numer wewnętrzny abonenta CTO (patrz aktualizacja) wybrać tonowo jego numer.

Przykład realizacji połączenia zewnętrznego: wybieramy numer 596-847, czekamy na zgłoszenie operatora centrali lub znając numer abonenta CTO (patrz aktualizacja) wybrać tonowo jego numer..