INFORMACJA JM REKTORA

Przed Świętami Wielkiejnocy przekazałem Państwu Dziekanom kilkustronicowy materiał zatytułowany Misja Uniwersytetu Śląskiego. Opracowywany był on w gronie rektorskim w trakcie ostatnich trzech miesięcy i był nieformalnie konsultowany z wieloma Kolegami, z których uwag wiele skorzystałem i którym niniejszym dziękuję za poświęcenie dokumentowi i jego autorowi wiele czasu i energii.

Tekst składa się z 5 krótkich rozdziałów, w których staram się zawrzeć najważniejsze i najogólniejsze zasady i idee przyświecające Uniwersytetowi Śląskiemu w jego działalności. Tytuły rozdziałów: "Uniwersytet i wartości", "Uniwersytet w społeczeństwie", "Uniwersytet jako instytucja", "Uniwersytet i jakość" oraz "Zadania Uniwersytetu" - pozwalają się Państwu zorientować w zakresie podjętej tematyki.

Ponieważ traktuję dokument jako bardzo ważny element życia naszego Uniwersytetu, niezbędny dla określenia wartości, którym chcemy służyć, a także nieodzowny w dalszych kontaktach zagranicznych będę osobiście zobowiązany za wszelkie przejawy Państwa zainteresowania jego treścią.

Przyjęcie tekstu Misji przez Senat będzie podstawą do przedstawienia Społeczności strategicznego planu działania Uniwersytetu Śląskiego.