PAMIĘCI PROF. BOGDANA SUCHODOLSKIEGO

10 kwietnia odbyła się sesja poświęcona działalności naukowej profesora Bogdana Suchodolskiego, honorowego doktora naszego uniwersytetu, połączona z nadaniem jego imiena czytelni Biblioteki Głównej. Została również odsłonięta tablica pamiątkowa, którą wykonał w brązie artysta rzeźbiarz Krzysztof Nitsch, profesor Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie. Organizatorami sesji były Wydział Pedagogiki i Psychologii i Biblioteka Główna.

Fot. M.Grzegrzółka

Prof. Bogdan Suchodolski urodził się 27 grudnia 1903 roku w Sosnowcu. Studiował filozofię i historię literatury w Krakowie, Warszawie, Berlinie i Paryżu. W latach 1925 - 1938 był nauczycielem szkół średnich. W okresie 1937 - 1938 r. kierował pracami programowymi w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1938 r. objął katedrę pedagogiki na Uniwersytecie Lwowskim. W okresie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu w Warszawie. W latach 1946-1968 był profesorem pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek PAU (od 1946), PAN (od 1952) należał także do wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m. in. do Międzynarodowej Akademii Historii Nauk, Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Pedagogicznych (1969-1973 był przewodniczącym), był również współzałożycielem i członkiem Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Otrzymał doktoraty honoris causa: Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie, Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetu w Padwie, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i w 1978 r. Uniwersytetu Śląskiego.

Sesję otworzyła Pani dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr. hab. Władysława Łuszczuk, zgromadzonych przywitał także JM Rektor Tadeusz Sławek, a obrady prowadził prof. Andrzej Radziewicz - Winnicki z WPiPs. O różnych aspektach działalności naukowej prof. Suchodolskiego referaty wygłosili zaproszeni na sesję uczeni: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (UAM), prof. dr hab. Irena Wojnar (UW), doc. dr Zygmunt Łomny (UO), prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz (UWr. ), prof. dr hab. Jan Hellwig (UAM). O zawartości kięgozbioru prof. Suchodolskiego w naszych zbiorach mówiła mgr Maria Gacińska z BG

W październiku 1984 r. profesor Suchodolski zwrócił się do Rektora Uniwersytetu Śląskiego z propozycją zapisu testamentowego na rzecz Uniwersytetu swojej prywatnej biblioteki. W liście tym napisał m. in. "Wybór Uniwersytetu tłumaczy się tym, że pochodzę z Sosnowca, jestem doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, doceniam w pełni wyjatkową pozycję tego Uniwersytetu dla Śląska i kraju".

Propozycja Profesora została przedstawiona Senatowi Uniwersytetu Śląskiego, który zaakceptował przyjęcie darowizny i zobowiazał władze uczelni do spełnienia wszystkich warunków i sugestii Profesora z tym aktem zwiazanych.

Po śmierci Profesora ( 2. X. 1993r. ) żona Maria Suchodolska rozpoczęła przekazywanie zbiorów. Kolekcja składa się z podstawowych dzieł polskich z zakresu filozofii, metodologii nauki, socjologii i pedagogiki oraz sztuki. Około 25% kolekcji stanowią działa obce, często całkowicie niedostępne w innych zbiorach uniwersyteckich.

Autorzy: Foto: Mirosław Grzegrzółka