Kronika Uniwersytecka - Styczeń 1996

NA 70-LECIE KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego wystosował posłanie: Jego Ekscelencja, Ks. dr Damian Zimoń, Arcybiskup Metropolita Górnośląski Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

Niech mi wolno będzie, w imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego oraz całej społeczności Uczelni, przekazać słowa naszej głębokiej radości z okazji siedemdziesięciolecia utworzenia Diecezji Katowickiej - okresu niestrudzonego trwania i obecności wśród mieszkańców regionu oraz obrony tego, co w naszej kulturze chrześcijańskiej humanistyczne i autentyczne. Jest to niezwykle istotne właśnie tutaj, w miejscu szczególnego spotkania świata kultury, nauki i świata pracy. Na ręce Księdza Arcybiskupa i wszystkich uczestników jubileuszowych uroczystości przekazuję życzenia wzrastania ku dobru, trwania w wolności i sprawiedliwości oraz dalszej obrony godności Człowieka. Z wyrazami najgłębszego szacunku Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, Rektor

AMNESTY U FILOLOGÓW

21 listopada gościł w murach Wydziału Filologicznego otwarty uniwersytet Amnesty International. Seminarium stanowiło część rozległego programu, realizowanego w dniach od 20 do 23. XI. w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. W przedsięwzięciu wzięło udział ośmiu działaczy A. I. z Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Polski oraz wchodzących w skład międzynarodowego sekretariatu A. I. i reprezentujących różne pola aktywności ruchu.

Z DUCHA TASSA

W dniach od 11 do 13 grudnia Wydział Filologiczny był gospodarzem polsko-włoskiej konferencji naukowej "Z ducha Tassa", zorganizowanej przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Instytut Języka Polskiego Wydziału. Spotkanie poświęcone zostało literaturze polskiej zrodzonej z inspiracji twórczością Torquata Tassa. W konferencji udział wzięli oprócz pracowników naukowych naszej uczelni także goście z Bydgoszczy, Lublina, Torunia, Warszawy, Udine i Neapolu a wśród nich doktor h. c. UŚ prof. Nullo Minissi.

"KATOWICE" WE FRANCJI

22 listopada powrócił z Francji SZPiT"Katowice". Zespół gościł na zaproszenie prezydenta francuskjiej sekcji C. I. O. F. F. Jean`a Roche`a. W regionie jego działalności Grannat (niedaleko Vichy) pokazy objęły folklorystyczne parady uliczne w Vichy i Clermont oraz dwugodzinny pełny koncert (6 tańców), który odbył się na zaproszenie Towarzystwa Operetkowego w Bourche. Wyjazd ten był już drugim zorganizowanym na zasadzie "spotkania pokoleń", objął więc skład aktualny (8 par) oraz wychowanków (6 par) tańczących w zespole pod koniec lat 70 na początku 80.

CZYTELNIA NIEMIECKA JUŻ OD ROKU

Minął już rok od otwarcia Czytelni Niemieckiej, która mieści się - przypomnijmy - przy ul. Bankowej 11, w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Czytelnia, powstała z inicjatywy Instytutu Goethego, gromadzi pozycje ukazujące się aktualnie na niemieckim rynku wydawniczym. Placówka zaprasza wszystkie osoby, również spoza środowiska akademickiego, zainteresowane niemiecką kulturą, przeszłoscią, geografią oraz życiem społecznym i gospodarczym współczesnych Niemiec. Na czytelników czeka zbiór ok. 4000 książek, 35 tytułów czasopism (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Die Zeit, Geo, Chip), 300 kaset video, 400 kaset magnetofonowych. Czytelnia jest wyposażona w video-odtwarzacz, magnetofony i kserograf. Na zewnątrz wypożyczana jest część zbiorów, m. in. czasopisma, kasety video z filmami fabularnymi, dźwiękowe nagrania tekstów literackich. Czytelnia zaprasza we wtorki i piątki od 13 do 17, a w środy i czwartki od 9 do 13.