Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Styczeń 1996

Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymała

prof. dr hab. Ewa Chojecka - WNS

Tytuł naukowy profesora uzyskał

prof. dr hab. Zygmunt Surowiak - WT

Stanowiska profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymali:

Prof. dr hab. Antoni Barciak - WNS

Prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz - WNS

Prof. dr hab. Ewa Jędrzejko - WFil.

Prof. dr hab. Grzegorz Racki - WNoZ

Prof. dr hab. Helena Synowiec - WFil.

Prof. dr hab. Magdalena Wandzioch - WFil.

Stopnie doktora otrzymali:

Dr Maria Popczyk - WNS

Dr Krzysztof Nowak - WNS

Dr Sławomir Turek - WMFCh

Dr Grażyna Wilczek - WBiOŚ

Dr Joanna Różańska-Kowal - WPiPs