O MIESZKANIACH - CZY PO RAZ OSTATNI?

W środę 20 grudnia - w dniu gdy zamykaliśmy niniejszy numer - Pan Prorektor Paweł Migula przekazał Panu Rektorowi Pazdanowi dokumentację pracy komisji mieszkaniowej, której przewodniczył, łącznie z decyzjami podjętymi w następstwie odwołań. Komisja zatem zgodnie z wyznaczonym terminem zakończyła pracę. Listy ostatecznie obdzielonych mieszkaniami zapewne ukazały się na tablicy ogłoszeń rektorskich jeszcze przed świętami. 26 dotychczasowych lokatorów hotelu przy Mieszka I 15 będzie musiało opuścić te lokale i zamienić je na inne, które im zaoferowała uczelnia. Wszyscy oferty otrzymali, a zatem nikt nie znajdzie się na bruku. Jedną z pozytywnych decyzji pierwszego etapu komisja anulowała, stwierdzając, iż starający się o mieszkanie faktycznie je posiadał, przepisując przed złożeniem wniosku dotychczasowe mieszkanie na kogoś z rodziny.

Czy to oznacza kres sprawy? Nie koniecznie - niestety - ponieważ część dotychczasowych lokatorów hotelu zapowiadała już wcześniej, iż tak czy owak nie opuszczą swych mieszkań gdyż mają za sobą prawo, a w każdym razie korzystne dla siebie opinie prawników. Może się więc zdarzyć, iż ostateczny finał nastąpi w sądzie.

Autorzy: S.